Toshiba

TLP291 Toshiba
Số lượng
Giá
1 - 9
3.012đ
10 - 49
2.900đ
> 50
2.678đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.389đ
10 - 49
2.715đ
> 50
886đ
TLP250 (F) Toshiba
Số lượng
Giá
1 - 9
18.467đ
10 - 49
17.784đ
> 50
16.416đ
TLP281-4 Toshiba
Số lượng
Giá
1 - 9
29.159đ
10 - 49
28.080đ
> 50
25.924đ
TLP291-4 Toshiba
Số lượng
Giá
1 - 9
12.149đ
10 - 49
11.700đ
> 50
10.800đ
Số lượng
Giá
1 - 9
13.607đ
10 - 24
13.104đ
> 25
12.096đ
Số lượng
Giá
1 - 4
16.037đ
5 - 9
15.682đ
10 - 49
15.325đ
> 50
14.969đ
Số lượng
Giá
1 - 4
21.383đ
5 - 9
20.909đ
10 - 49
20.434đ
> 50
19.958đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
TLP291 Toshiba Optocoupler TLP291 (GB-TP, SE) chính hãng TOSHIBA

Mã SP: TCT.001012

Optocoupler TLP291 (GB-TP, SE) chính hãng TOSHIBA Liên kết tham khảo cho TLP291 TLP291 thông số kĩ thuật: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=14152&prodName=TLP291(SE Thêm các Optocoupler …

Đơn giá : 3,013đ
1 : 3,012đ
10 : 2,900đ
50 : 2,678đ
. . .
Optocoupler TLP185( GB-TPL, SE) Chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001003

Optocoupler TLP185( GB-TPL, SE), SOP-4 Toshiba Liên kết tham khảo cho TLP185 TLP185( GB-TPL, SE) thông số kĩ thuật: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=11791&prodName=TLP185 Thêm các Optocoupler …

Đơn giá : 3,390đ
1 : 3,389đ
10 : 2,715đ
50 : 886đ
. . .
TLP250 (F) Toshiba Optocoupler TLP250( F) chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001020

Optocoupler TLP250( F) chính hãng Toshiba Liên kết tham khảo cho TLP250( F) TLP250( F) thông số kĩ thuật: http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS70-2009-0016/LTV-2X7%20sereis%20201610.pdf Thêm các Optocoupler …

Đơn giá : 18,468đ
1 : 18,467đ
10 : 17,784đ
50 : 16,416đ
. . .
TLP281-4 Toshiba Optocoupler TLP281-4 chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001010

Optocoupler TLP281-4 chính hãng Toshiba Liên kết tham khảo cho TLP281-4 TLP281-4 thông số kĩ thuật: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=16753&prodName=TLP281-4 Thêm các Optocoupler khác: Khái Niệm Photocoupler  …

Đơn giá : 29,160đ
1 : 29,159đ
10 : 28,080đ
50 : 25,924đ
. . .
TLP291-4 Toshiba Optocoupler TLP291-4( GB-TP, E), T-SOP-16 chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001006

Optocoupler TLP291-4( GB-TP, E), T-SOP-16 Liên kết tham khảo cho TLP291-4( GB-TP, E) TLP291-4( GB-TP, E) thông số kĩ thuật: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=12858&prodName=TLP291-4 Thêm các Optocoupler khác: …

Đơn giá : 12,150đ
1 : 12,149đ
10 : 11,700đ
50 : 10,800đ
. . .
Optocoupler TLP521- 4GB Chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001002

Optocoupler TLP521- 4GB Chính hãng Toshiba Liên kết tham khảo cho TLP521- 4GB TLP521- 4GB thông số kĩ thuật: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/294850/ISOCOM/TLP521-4GB/219/1/TLP521-4GB.html Thêm các Optocoupler …

Đơn giá : 13,608đ
1 : 13,607đ
10 : 13,104đ
25 : 12,096đ
. . .
TB6552FNG SSOP-16 Thương Hiệu TOSHIBA

Mã SP: TCT.001514

Đơn giá : 16,038đ
1 : 16,037đ
5 : 15,682đ
10 : 15,325đ
50 : 14,969đ
. . .
TB6608FNG SSOP-20 Thương Hiệu Toshiba

Mã SP: TCT.001556

Đơn giá : 21,384đ
1 : 21,383đ
5 : 20,909đ
10 : 20,434đ
50 : 19,958đ
. . .