STM

STM32F407IGT6 LQFP176

Đơn giá: 190.000đ

Số lượng
Giá
3 - 4
169.000đ
5 - 9
162.000đ
10 - 19
156.000đ
20 - 49
151.500đ
> 50
148.000đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F407IGT6 LQFP176

Mã SP: TCT.000004

Đơn giá : 190,000đ
3 : 169,000đ
5 : 162,000đ
10 : 156,000đ
20 : 151,500đ
50 : 148,000đ