Nhật

TLP291 Toshiba
Số lượng
Giá
1 - 9
3.012đ
10 - 49
2.900đ
> 50
2.678đ
PS2801C Renesas
Số lượng
Giá
1 - 9
3.984đ
10 - 49
3.838đ
> 50
3.542đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.389đ
10 - 49
2.715đ
> 50
886đ
TLP250 (F) Toshiba
Số lượng
Giá
1 - 9
18.467đ
10 - 49
17.784đ
> 50
16.416đ
TLP281-4 Toshiba
Số lượng
Giá
1 - 9
29.159đ
10 - 49
28.080đ
> 50
25.924đ
Số lượng
Giá
1 - 9
13.607đ
10 - 24
13.104đ
> 25
12.096đ
PC817 SOP-4 Thương hiệu Sharp

Đơn giá: 1.960đ

Số lượng
Giá
50 - 299
1.770đ
300 - 499
1.640đ
500 - 999
1.600đ
> 1000
1.575đ
Số lượng
Giá
1 - 4
87.999đ
> 5
85.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
87.999đ
> 5
85.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
82.999đ
> 5
80.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
82.999đ
> 5
80.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
87.999đ
> 5
85.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
87.999đ
> 5
85.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
82.999đ
> 5
80.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
82.999đ
> 5
80.000đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
TLP291 Toshiba Optocoupler TLP291 (GB-TP, SE) chính hãng TOSHIBA

Mã SP: TCT.001012

Optocoupler TLP291 (GB-TP, SE) chính hãng TOSHIBA Liên kết tham khảo cho TLP291 TLP291 thông số kĩ thuật: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=14152&prodName=TLP291(SE Thêm các Optocoupler …

Đơn giá : 3,013đ
1 : 3,012đ
10 : 2,900đ
50 : 2,678đ
. . .
PS2801C Renesas Optocoupler PS2801C-1-F3-A chính hãng Renesas

Mã SP: TCT.001013

Optocoupler PS2801C-1-F3-A chính hãng Renesas Liên kết tham khảo cho PS2801C-1-F3-A PS2801C-1-F3-A thông số kĩ thuật: https://www.renesas.com/en-us/doc/products/opt/r08ds0072ej0402-ps2801c-1-ps2801c-4.pdf Thêm các Optocoupler khác: Khái Niệm Photocoupler  …

Đơn giá : 3,985đ
1 : 3,984đ
10 : 3,838đ
50 : 3,542đ
. . .
Optocoupler TLP185( GB-TPL, SE) Chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001003

Optocoupler TLP185( GB-TPL, SE), SOP-4 Toshiba Liên kết tham khảo cho TLP185 TLP185( GB-TPL, SE) thông số kĩ thuật: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=11791&prodName=TLP185 Thêm các Optocoupler …

Đơn giá : 3,390đ
1 : 3,389đ
10 : 2,715đ
50 : 886đ
. . .
TLP250 (F) Toshiba Optocoupler TLP250( F) chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001020

Optocoupler TLP250( F) chính hãng Toshiba Liên kết tham khảo cho TLP250( F) TLP250( F) thông số kĩ thuật: http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS70-2009-0016/LTV-2X7%20sereis%20201610.pdf Thêm các Optocoupler …

Đơn giá : 18,468đ
1 : 18,467đ
10 : 17,784đ
50 : 16,416đ
. . .
TLP281-4 Toshiba Optocoupler TLP281-4 chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001010

Optocoupler TLP281-4 chính hãng Toshiba Liên kết tham khảo cho TLP281-4 TLP281-4 thông số kĩ thuật: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=16753&prodName=TLP281-4 Thêm các Optocoupler khác: Khái Niệm Photocoupler  …

Đơn giá : 29,160đ
1 : 29,159đ
10 : 28,080đ
50 : 25,924đ
. . .
Optocoupler TLP521- 4GB Chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001002

Optocoupler TLP521- 4GB Chính hãng Toshiba Liên kết tham khảo cho TLP521- 4GB TLP521- 4GB thông số kĩ thuật: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/294850/ISOCOM/TLP521-4GB/219/1/TLP521-4GB.html Thêm các Optocoupler …

Đơn giá : 13,608đ
1 : 13,607đ
10 : 13,104đ
25 : 12,096đ
. . .
PC817 SOP-4 Thương hiệu Sharp

Mã SP: TCT.000271

Đơn giá : 1,960đ
50 : 1,770đ
300 : 1,640đ
500 : 1,600đ
1000 : 1,575đ
. . .
Relay MY2NJ 220VAC 8 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001045

Đơn giá : 88,000đ
1 : 87,999đ
5 : 85,000đ
. . .
Relay MY2NJ 220VDC 8 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001043

Đơn giá : 88,000đ
1 : 87,999đ
5 : 85,000đ
. . .
Relay MY2NJ 24VAC 8 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001044

Đơn giá : 83,000đ
1 : 82,999đ
5 : 80,000đ
. . .
Relay MY2NJ 24VDC 8 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001042

Đơn giá : 83,000đ
1 : 82,999đ
5 : 80,000đ
. . .
Relay MY3NJ 220VAC 11 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001052

Đơn giá : 88,000đ
1 : 87,999đ
5 : 85,000đ
. . .
Relay MY3NJ 220VDC 14 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001053

Đơn giá : 88,000đ
1 : 87,999đ
5 : 85,000đ
. . .
Relay MY3NJ 24VAC 11 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001051

Đơn giá : 83,000đ
1 : 82,999đ
5 : 80,000đ
. . .
Relay MY3NJ 24VDC 11 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001050

Đơn giá : 83,000đ
1 : 82,999đ
5 : 80,000đ
. . .