SOP

74HC164D SOP-14

Đơn giá: 970đ

Số lượng
Giá
10 - 19
950đ
20 - 49
930đ
50 - 99
910đ
> 100
890đ
AT89C52-24JI PLCC44

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
AT89S52-24JU PLCC44

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
ATMEGA88PA-AU TQFP32

Đơn giá: 23.500đ

Số lượng
Giá
10 - 19
21.000đ
20 - 49
20.000đ
50 - 99
19.000đ
100 - 199
17.500đ
> 200
15.600đ
ATTINY2313A-SU SOP20

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
1 - 4
20.897đ
5 - 9
20.434đ
10 - 49
19.969đ
> 50
19.505đ
ATTINY85-20SU SOP8

Đơn giá: 29.000đ

Số lượng
Giá
10 - 19
26.000đ
20 - 49
24.000đ
50 - 99
22.500đ
100 - 199
21.400đ
> 200
20.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
8.504đ
5 - 9
8.316đ
10 - 49
8.127đ
> 50
7.938đ
Số lượng
Giá
1 - 4
1.311đ
5 - 9
1.283đ
10 - 49
1.254đ
> 50
1.225đ
Số lượng
Giá
1 - 4
2.040đ
5 - 9
1.996đ
10 - 49
1.950đ
> 50
1.905đ
Số lượng
Giá
1 - 4
47.141đ
5 - 9
46.300đ
10 - 49
45.457đ
> 50
44.615đ
Số lượng
Giá
1 - 4
20.411đ
5 - 9
19.958đ
10 - 49
19.505đ
> 50
19.051đ
Số lượng
Giá
1 - 4
18.953đ
5 - 9
18.533đ
10 - 49
18.112đ
> 50
17.690đ
Số lượng
Giá
1 - 4
8.747đ
5 - 9
8.554đ
10 - 49
8.359đ
> 50
8.165đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.235đ
10 - 49
2.153đ
> 50
1.987đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
74HC164D SOP-14

Mã SP: TCT.001647

Đơn giá : 970đ
10 : 950đ
20 : 930đ
50 : 910đ
100 : 890đ
. . .
AT89C52-24JI PLCC44

Mã SP: TCT.000007

Đơn giá : đ
. . .
AT89S52-24JU PLCC44

Mã SP: TCT.000008

Đơn giá : đ
. . .
ATMEGA88PA-AU TQFP32

Mã SP: TCT.000017

Đơn giá : 23,500đ
10 : 21,000đ
20 : 20,000đ
50 : 19,000đ
100 : 17,500đ
200 : 15,600đ
. .
ATTINY2313A-SU SOP20

Mã SP: TCT.000015

Sản phẩm có hàng loại thường và hàng chính hãng  

Đơn giá : đ
. .
ATTINY2313A-SU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001487

Đơn giá : 20,898đ
1 : 20,897đ
5 : 20,434đ
10 : 19,969đ
50 : 19,505đ
. . .
ATTINY85-20SU SOP8

Mã SP: TCT.000014

Đơn giá : 29,000đ
10 : 26,000đ
20 : 24,000đ
50 : 22,500đ
100 : 21,400đ
200 : 20,800đ
. .
IC quản lý nguồn điện áp thấp SP706SEN-l SOP-8

Mã SP: TCT.001504

Đơn giá : 8,505đ
1 : 8,504đ
5 : 8,316đ
10 : 8,127đ
50 : 7,938đ
. .
IC Thời Gian Thực DS1302 SOP-8

Mã SP: TCT.001507

Đơn giá : 1,312đ
1 : 1,311đ
5 : 1,283đ
10 : 1,254đ
50 : 1,225đ
. .
IC Thời Gian Thực DS1307 SOP-8

Mã SP: TCT.001509

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
5 : 1,996đ
10 : 1,950đ
50 : 1,905đ
. .
IC Thời Gian Thực DS3231SN SOP-16

Mã SP: TCT.001501

Đơn giá : 47,142đ
1 : 47,141đ
5 : 46,300đ
10 : 45,457đ
50 : 44,615đ
. .
IC Thời Gian Thực RX8025T-UB SOP-14

Mã SP: TCT.001499

Đơn giá : 20,412đ
1 : 20,411đ
5 : 19,958đ
10 : 19,505đ
50 : 19,051đ
. .
IC Thời Gian Thực RX8025T-UC SOP-14

Mã SP: TCT.001510

Đơn giá : 18,954đ
1 : 18,953đ
5 : 18,533đ
10 : 18,112đ
50 : 17,690đ
. .
IC Thời Gian Thực SMB8563T SOP-8

Mã SP: TCT.001502

Đơn giá : 8,748đ
1 : 8,747đ
5 : 8,554đ
10 : 8,359đ
50 : 8,165đ
. .
Optocoupler P521-1, TLP521-1, SOP-4

Mã SP: TCT.001005

Optocoupler P521-1, TLP521-1, SOP-4 Liên kết tham khảo cho P521-1, TLP521-1 P521-1, TLP521-1 thông số kĩ thuật: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=16772&prodName=TLP521-4 Thêm các Optocoupler khác: …

Đơn giá : 2,236đ
1 : 2,235đ
10 : 2,153đ
50 : 1,987đ
. . .