Bluetooth - Wifi - Zigbee

Anten GPS/BD

Đơn giá: 61.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
60.999đ
5 - 9
60.849đ
10 - 49
60.698đ
> 50
60.546đ
Anten xoắn 315-433Mhz

Đơn giá: 980đ

Số lượng
Giá
1 - 4
979đ
5 - 9
829đ
10 - 49
678đ
> 50
526đ
Số lượng
Giá
1 - 4
44.799đ
5 - 9
44.649đ
10 - 49
44.498đ
> 50
44.346đ
Bộ thu phát không dây 2.4G

Đơn giá: 17.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
17.499đ
5 - 9
17.349đ
10 - 49
17.198đ
> 50
17.046đ
Số lượng
Giá
1 - 4
3.899đ
5 - 9
3.749đ
10 - 49
3.598đ
> 50
3.446đ
Số lượng
Giá
1 - 4
5.899đ
5 - 9
5.749đ
10 - 49
5.598đ
> 50
5.446đ
ESP-01S – ESP8266

Đơn giá: 42.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
41.999đ
5 - 9
41.849đ
10 - 49
41.698đ
> 50
41.546đ
HC-12 433MHz

Đơn giá: 107.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
106.999đ
5 - 9
106.849đ
10 - 49
106.698đ
> 50
106.546đ
Mini NRF24l01

Đơn giá: 20.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
20.499đ
5 - 9
20.349đ
10 - 49
20.198đ
> 50
20.046đ
Module Bluetooth 3.0 HC-05

Đơn giá: 42.800đ

Số lượng
Giá
1 - 4
42.799đ
5 - 9
42.649đ
10 - 49
42.498đ
> 50
42.346đ
Module Bluetooth 3.0 HC-08

Đơn giá: 78.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
77.999đ
5 - 9
77.849đ
10 - 49
77.698đ
> 50
77.546đ
Module Bluetooth 3.0 SPP JDY-31

Đơn giá: 33.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
32.999đ
5 - 9
32.849đ
10 - 49
32.698đ
> 50
32.546đ
Số lượng
Giá
1 - 4
42.799đ
5 - 9
42.649đ
10 - 49
42.498đ
> 50
42.346đ
Số lượng
Giá
1 - 4
99.699đ
5 - 9
99.549đ
10 - 49
99.398đ
> 50
99.246đ
Số lượng
Giá
1 - 4
15.999đ
5 - 9
15.849đ
10 - 49
15.698đ
> 50
15.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Anten GPS/BD

Mã SP: TCT.001558

Đơn giá : 61,000đ
1 : 60,999đ
5 : 60,849đ
10 : 60,698đ
50 : 60,546đ
.
Anten xoắn 315-433Mhz

Mã SP: TCT.001559

Đơn giá : 980đ
1 : 979đ
5 : 829đ
10 : 678đ
50 : 526đ
.
Bộ điều khiển từ xa 2272-M4

Mã SP: TCT.001560

Đơn giá : 44,800đ
1 : 44,799đ
5 : 44,649đ
10 : 44,498đ
50 : 44,346đ
.
Bộ thu phát không dây 2.4G

Mã SP: TCT.001561

Đơn giá : 17,500đ
1 : 17,499đ
5 : 17,349đ
10 : 17,198đ
50 : 17,046đ
.
Cổng nối tiếp ESP-07, ESP-08, ESP-12

Mã SP: TCT.001562

Đơn giá : 3,900đ
1 : 3,899đ
5 : 3,749đ
10 : 3,598đ
50 : 3,446đ
.
Điều khiển hồng ngoại MCU 51

Mã SP: TCT.001563

Đơn giá : 5,900đ
1 : 5,899đ
5 : 5,749đ
10 : 5,598đ
50 : 5,446đ
.
ESP-01S – ESP8266

Mã SP: TCT.001564

Đơn giá : 42,000đ
1 : 41,999đ
5 : 41,849đ
10 : 41,698đ
50 : 41,546đ
.
HC-12 433MHz

Mã SP: TCT.001565

Đơn giá : 107,000đ
1 : 106,999đ
5 : 106,849đ
10 : 106,698đ
50 : 106,546đ
.
Mini NRF24l01

Mã SP: TCT.001566

Đơn giá : 20,500đ
1 : 20,499đ
5 : 20,349đ
10 : 20,198đ
50 : 20,046đ
.
Module Bluetooth 3.0 HC-05

Mã SP: TCT.001569

Đơn giá : 42,800đ
1 : 42,799đ
5 : 42,649đ
10 : 42,498đ
50 : 42,346đ
.
Module Bluetooth 3.0 HC-08

Mã SP: TCT.001570

Đơn giá : 78,000đ
1 : 77,999đ
5 : 77,849đ
10 : 77,698đ
50 : 77,546đ
.
Module Bluetooth 3.0 SPP JDY-31

Mã SP: TCT.001567

Đơn giá : 33,000đ
1 : 32,999đ
5 : 32,849đ
10 : 32,698đ
50 : 32,546đ
.
Module Bluetooth 3.0 SPP JDY-31 tích hợp

Mã SP: TCT.001568

Đơn giá : 42,800đ
1 : 42,799đ
5 : 42,649đ
10 : 42,498đ
50 : 42,346đ
.
Module công tắc từ xa ESP8266 WiFi

Mã SP: TCT.001572

Đơn giá : 99,700đ
1 : 99,699đ
5 : 99,549đ
10 : 99,398đ
50 : 99,246đ
.
Module điều khiển từ xa H3V3E – H3V4F, 315 – 433MHz

Mã SP: TCT.001573

Đơn giá : 16,000đ
1 : 15,999đ
5 : 15,849đ
10 : 15,698đ
50 : 15,546đ
.