CÁC LOẠI MODULE

Anten GPS/BD

Đơn giá: 61.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
60.999đ
5 - 9
60.849đ
10 - 49
60.698đ
> 50
60.546đ
Anten xoắn 315-433Mhz

Đơn giá: 980đ

Số lượng
Giá
1 - 4
979đ
5 - 9
829đ
10 - 49
678đ
> 50
526đ
Số lượng
Giá
1 - 4
44.799đ
5 - 9
44.649đ
10 - 49
44.498đ
> 50
44.346đ
Bộ thu phát không dây 2.4G

Đơn giá: 17.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
17.499đ
5 - 9
17.349đ
10 - 49
17.198đ
> 50
17.046đ
Cảm biến BME680 4 trong 1

Đơn giá: 306.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
305.999đ
5 - 9
305.849đ
10 - 49
305.698đ
> 50
305.546đ
Cảm biến Cacbonmonoxide MQ-7

Đơn giá: 31.600đ

Số lượng
Giá
1 - 4
31.599đ
5 - 9
31.449đ
10 - 49
31.298đ
> 50
31.146đ
Cảm biến Ethanol MQ-3

Đơn giá: 22.400đ

Số lượng
Giá
1 - 4
22.399đ
5 - 9
22.249đ
10 - 49
22.098đ
> 50
21.946đ
Cảm biến hạt mưa

Đơn giá: 12.200đ

Số lượng
Giá
1 - 4
12.199đ
5 - 9
12.049đ
10 - 49
11.898đ
> 50
11.746đ
Số lượng
Giá
1 - 4
19.499đ
5 - 9
19.430đ
10 - 49
19.400đ
> 50
19.370đ
Cảm biến khí dễ cháy MQ-5

Đơn giá: 18.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
18.499đ
5 - 9
18.349đ
10 - 49
18.198đ
> 50
18.046đ
Số lượng
Giá
1 - 4
242.999đ
5 - 9
242.930đ
10 - 49
242.900đ
> 50
242.870đ
Cảm biến không khí MQ-135

Đơn giá: 29.200đ

Số lượng
Giá
1 - 4
29.199đ
5 - 9
29.049đ
10 - 49
28.898đ
> 50
28.746đ
Số lượng
Giá
1 - 4
29.199đ
5 - 9
29.049đ
10 - 49
28.898đ
> 50
28.746đ
Số lượng
Giá
1 - 4
21.499đ
5 - 9
21.430đ
10 - 49
21.400đ
> 50
21.370đ
Cảm biến thân nhiệt PIR

Đơn giá: 33.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
32.999đ
5 - 9
32.930đ
10 - 49
32.900đ
> 50
32.870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Anten GPS/BD

Mã SP: TCT.001558

Đơn giá : 61,000đ
1 : 60,999đ
5 : 60,849đ
10 : 60,698đ
50 : 60,546đ
.
Anten xoắn 315-433Mhz

Mã SP: TCT.001559

Đơn giá : 980đ
1 : 979đ
5 : 829đ
10 : 678đ
50 : 526đ
.
Bộ điều khiển từ xa 2272-M4

Mã SP: TCT.001560

Đơn giá : 44,800đ
1 : 44,799đ
5 : 44,649đ
10 : 44,498đ
50 : 44,346đ
.
Bộ thu phát không dây 2.4G

Mã SP: TCT.001561

Đơn giá : 17,500đ
1 : 17,499đ
5 : 17,349đ
10 : 17,198đ
50 : 17,046đ
.
Cảm biến BME680 4 trong 1

Mã SP: TCT.001595

Đơn giá : 306,000đ
1 : 305,999đ
5 : 305,849đ
10 : 305,698đ
50 : 305,546đ
.
Cảm biến Cacbonmonoxide MQ-7

Mã SP: TCT.001597

Đơn giá : 31,600đ
1 : 31,599đ
5 : 31,449đ
10 : 31,298đ
50 : 31,146đ
.
Cảm biến Ethanol MQ-3

Mã SP: TCT.001596

Đơn giá : 22,400đ
1 : 22,399đ
5 : 22,249đ
10 : 22,098đ
50 : 21,946đ
.
Cảm biến hạt mưa

Mã SP: TCT.001601

Đơn giá : 12,200đ
1 : 12,199đ
5 : 12,049đ
10 : 11,898đ
50 : 11,746đ
.
Cảm biến hồng ngoại thân nhiệt HC-SR501

Mã SP: TCT.001604

Đơn giá : 19,500đ
1 : 19,499đ
5 : 19,430đ
10 : 19,400đ
50 : 19,370đ
.
Cảm biến khí dễ cháy MQ-5

Mã SP: TCT.001598

Đơn giá : 18,500đ
1 : 18,499đ
5 : 18,349đ
10 : 18,198đ
50 : 18,046đ
.
Cảm biến khoảng cách laser VL53L1X

Mã SP: TCT.001605

Đơn giá : 243,000đ
1 : 242,999đ
5 : 242,930đ
10 : 242,900đ
50 : 242,870đ
.
Cảm biến không khí MQ-135

Mã SP: TCT.001599

Đơn giá : 29,200đ
1 : 29,199đ
5 : 29,049đ
10 : 28,898đ
50 : 28,746đ
.
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm của đất

Mã SP: TCT.001600

Đơn giá : 29,200đ
1 : 29,199đ
5 : 29,049đ
10 : 28,898đ
50 : 28,746đ
.
Cảm biến quang điện TCRT5000

Mã SP: TCT.001606

Đơn giá : 21,500đ
1 : 21,499đ
5 : 21,430đ
10 : 21,400đ
50 : 21,370đ
.
Cảm biến thân nhiệt PIR

Mã SP: TCT.001607

Đơn giá : 33,000đ
1 : 32,999đ
5 : 32,930đ
10 : 32,900đ
50 : 32,870đ
.