DIP

Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
30 - 49
8.015đ
50 - 99
7.750đ
100 - 199
7.545đ
> 200
7.445đ
AT89C2051-24PU DIP20

Đơn giá: 17.600đ

Số lượng
Giá
15 - 24
16.600đ
25 - 49
15.800đ
50 - 99
15.200đ
100 - 199
14.800đ
> 200
14.300đ
Số lượng
Giá
1 - 4
27.215đ
5 - 9
26.611đ
10 - 49
26.006đ
> 50
25.402đ
AT89C51-24PU DIP40

Đơn giá: 15.300đ

Số lượng
Giá
10 - 29
13.300đ
30 - 49
12.300đ
50 - 99
10.800đ
100 - 199
9.300đ
> 200
7.500đ
Số lượng
Giá
1 - 4
57.347đ
5 - 9
56.074đ
10 - 49
54.799đ
> 50
53.525đ
Số lượng
Giá
1 - 4
91.367đ
5 - 9
89.338đ
10 - 49
87.307đ
> 50
85.277đ
Số lượng
Giá
1 - 4
39.851đ
5 - 9
38.966đ
10 - 49
38.081đ
> 50
37.195đ
Số lượng
Giá
1 - 4
73.871đ
5 - 9
72.230đ
10 - 49
70.589đ
> 50
68.947đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2N3904 TO-92 NPN 40V-200mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2N3906 TO-92 PNP 40V-200mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2N5401 TO-92 PNP 150V-0.6A (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2N5551 TO-92 NPN 160V-0.6A (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SA1015 TO-92 PNP 50V-150mA (20 cái)
Đơn giá : đ
. . .
2SC1815, TO-92, NPN 50V/150mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000944

Đơn giá : đ
. . .
2SC2383, TO-92L, NPN 160V/1A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000945

Đơn giá : đ
. . .
6N137M DIP-8 Thương hiệu FAIRCHILD

Mã SP: TCT.000276

Đơn giá : 9,360đ
30 : 8,015đ
50 : 7,750đ
100 : 7,545đ
200 : 7,445đ
. . .
AT89C2051-24PU DIP20

Mã SP: TCT.000012

Đơn giá : 17,600đ
15 : 16,600đ
25 : 15,800đ
50 : 15,200đ
100 : 14,800đ
200 : 14,300đ
. .
AT89C2051-24PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001462

Đơn giá : 27,216đ
1 : 27,215đ
5 : 26,611đ
10 : 26,006đ
50 : 25,402đ
. . .
AT89C51-24PU DIP40

Mã SP: TCT.000010

Đơn giá : 15,300đ
10 : 13,300đ
30 : 12,300đ
50 : 10,800đ
100 : 9,300đ
200 : 7,500đ
. .
AT89S51-24PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001463

Đơn giá : 57,348đ
1 : 57,347đ
5 : 56,074đ
10 : 54,799đ
50 : 53,525đ
. . .
ATMEGA16A-PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001470

Đơn giá : 91,368đ
1 : 91,367đ
5 : 89,338đ
10 : 87,307đ
50 : 85,277đ
. . .
ATMEGA328P-PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001483

Đơn giá : 39,852đ
1 : 39,851đ
5 : 38,966đ
10 : 38,081đ
50 : 37,195đ
. . .
ATMEGA48PA-PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001475

Đơn giá : 73,872đ
1 : 73,871đ
5 : 72,230đ
10 : 70,589đ
50 : 68,947đ
. . .