Cảm biến hồng ngoại

Số lượng
Giá
1 - 4
1.089.999đ
5 - 9
1.089.950đ
10 - 49
1.089.900đ
> 50
1.089.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
8.799đ
5 - 9
8.750đ
10 - 49
8.700đ
> 50
8.600đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến hồng ngoại chính xác cao MLX90614ESF-DCI

Mã SP: TCT.001631

Đơn giá : 1,090,000đ
1 : 1,089,999đ
5 : 1,089,950đ
10 : 1,089,900đ
50 : 1,089,800đ
Cảm biến hồng ngoại RE200B-P

Mã SP: TCT.001630

Đơn giá : 8,800đ
1 : 8,799đ
5 : 8,750đ
10 : 8,700đ
50 : 8,600đ