Sản phẩm mới

Số lượng
Giá
10 - 19
2.170đ
20 - 49
2.120đ
50 - 99
2.080đ
> 100
2.030đ
74HC245PW, TSSOP-20

Đơn giá: 1.800đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.760đ
20 - 49
1.730đ
50 - 99
1.690đ
> 100
1.660đ
74HC164D SOP-14

Đơn giá: 970đ

Số lượng
Giá
10 - 19
950đ
20 - 49
930đ
50 - 99
910đ
> 100
890đ
MC74HC595ADR2G, SOIC-16

Đơn giá: 1.950đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.910đ
20 - 49
1.870đ
50 - 99
1.830đ
> 100
1.790đ
74HC14D, SOIC-14 Trigger

Đơn giá: 2.510đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.460đ
20 - 49
2.410đ
50 - 99
2.360đ
> 100
2.310đ
74HC4051D, SOIC-16

Đơn giá: 2.050đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.010đ
20 - 49
1.970đ
50 - 99
1.930đ
> 100
1.890đ
74HC164D, SOIC-14

Đơn giá: 1.490đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.460đ
20 - 49
1.430đ
50 - 99
1.400đ
> 100
1.370đ
74LVC125APW, TSSOP-14

Đơn giá: 1.850đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.810đ
20 - 49
1.780đ
50 - 99
1.740đ
> 100
1.700đ

Các loại module

SX1278 LORA

Đơn giá: 110.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
109.999đ
5 - 9
109.930đ
10 - 49
109.900đ
> 50
109.870đ
Module thu phát RA-06

Đơn giá: 121.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
120.999đ
5 - 9
120.930đ
10 - 49
120.900đ
> 50
120.870đ
Module phát triển CP2102

Đơn giá: 117.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
116.999đ
5 - 9
116.930đ
10 - 49
116.900đ
> 50
116.870đ
Số lượng
Giá
1 - 4
481.999đ
5 - 9
481.930đ
10 - 49
481.900đ
> 50
481.870đ
Số lượng
Giá
1 - 4
14.599đ
5 - 9
14.530đ
10 - 49
14.500đ
> 50
14.470đ
Module Ethernet-SPI W5500

Đơn giá: 84.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
84.499đ
5 - 9
84.430đ
10 - 49
84.400đ
> 50
84.370đ
Số lượng
Giá
1 - 4
72.999đ
5 - 9
72.930đ
10 - 49
72.900đ
> 50
72.870đ
Module cảm ứng thẻ từ

Đơn giá: 37.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
36.999đ
5 - 9
36.930đ
10 - 49
36.900đ
> 50
36.870đ

Điện trở

Trở Sứ 5W 5% 1.2R

Đơn giá: 1.350đ

Số lượng
Giá
100 - 199
1.065đ
200 - 499
915đ
> 500
883đ
Trở Sứ 5W 5% 1R

Đơn giá: 1.350đ

Số lượng
Giá
100 - 199
1.065đ
200 - 499
915đ
> 500
883đ
Trở Sứ 5W 5% 0.82R

Đơn giá: 1.350đ

Số lượng
Giá
100 - 199
1.065đ
200 - 499
915đ
> 500
883đ
Trở Sứ 5W 5% 0.68R

Đơn giá: 1.350đ

Số lượng
Giá
100 - 199
1.065đ
200 - 499
915đ
> 500
883đ
Trở Sứ 5W 5% 0.56R

Đơn giá: 1.350đ

Số lượng
Giá
100 - 199
1.065đ
200 - 499
915đ
> 500
883đ
Trở Sứ 5W 5% 0.5R

Đơn giá: 1.350đ

Số lượng
Giá
100 - 199
1.065đ
200 - 499
915đ
> 500
883đ
Trở Sứ 5W 5% 150R

Đơn giá: 1.350đ

Số lượng
Giá
100 - 199
1.065đ
200 - 499
915đ
> 500
883đ
Trở Sứ 5W 5% 120R

Đơn giá: 1.350đ

Số lượng
Giá
100 - 199
1.065đ
200 - 499
915đ
> 500
883đ

Tụ điện

Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
124.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
164.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
339.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
294.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
197.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
214.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
102.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
249.999đ

Stencil là gì?

SMT Stencil hay còn gọi là mặt nạ bôi kem hàn, mặt nạ hàn hay mặt nạ SMT, Mục đích duy …

- 26/09/2019 3:51 sáng