Nhật Bản

TLP291-4 Toshiba
Số lượng
Giá
1 - 9
12.149đ
10 - 49
11.700đ
> 50
10.800đ
PC817 DIP-4 Thương hiệu Sharp

Đơn giá: 1.800đ

Số lượng
Giá
100 - 299
1.340đ
300 - 499
1.200đ
500 - 999
1.170đ
> 1000
1.145đ
Số lượng
Giá
50 - 99
1.450đ
100 - 999
1.030đ
> 1000
600đ
Số lượng
Giá
50 - 99
1.230đ
100 - 999
810đ
> 1000
380đ
Số lượng
Giá
50 - 99
1.450đ
100 - 999
1.030đ
> 1000
600đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
TLP291-4 Toshiba Optocoupler TLP291-4( GB-TP, E), T-SOP-16 chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001006

Optocoupler TLP291-4( GB-TP, E), T-SOP-16 Liên kết tham khảo cho TLP291-4( GB-TP, E) TLP291-4( GB-TP, E) thông số kĩ thuật: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=12858&prodName=TLP291-4 Thêm các Optocoupler khác: …

Đơn giá : 12,150đ
1 : 12,149đ
10 : 11,700đ
50 : 10,800đ
. . .
PC817 DIP-4 Thương hiệu Sharp

Mã SP: TCT.000272

Đơn giá : 1,800đ
100 : 1,340đ
300 : 1,200đ
500 : 1,170đ
1000 : 1,145đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.15uF 63V 5mm chính hàng Philips

Mã SP: TCT.000889

Đơn giá : 4,390đ
50 : 1,450đ
100 : 1,030đ
1000 : 600đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.1uF 100V 5mm chính hàng Philips

Mã SP: TCT.000888

Đơn giá : 4,170đ
50 : 1,230đ
100 : 810đ
1000 : 380đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.22uF 63V 5mm chính hàng Philips

Mã SP: TCT.000887

Đơn giá : 4,390đ
50 : 1,450đ
100 : 1,030đ
1000 : 600đ
. . .