Module cảm biến khí - etanol

Cảm biến BME680 4 trong 1

Đơn giá: 306.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
305.999đ
5 - 9
305.849đ
10 - 49
305.698đ
> 50
305.546đ
Cảm biến Cacbonmonoxide MQ-7

Đơn giá: 31.600đ

Số lượng
Giá
1 - 4
31.599đ
5 - 9
31.449đ
10 - 49
31.298đ
> 50
31.146đ
Cảm biến Ethanol MQ-3

Đơn giá: 22.400đ

Số lượng
Giá
1 - 4
22.399đ
5 - 9
22.249đ
10 - 49
22.098đ
> 50
21.946đ
Cảm biến khí dễ cháy MQ-5

Đơn giá: 18.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
18.499đ
5 - 9
18.349đ
10 - 49
18.198đ
> 50
18.046đ
Cảm biến không khí MQ-135

Đơn giá: 29.200đ

Số lượng
Giá
1 - 4
29.199đ
5 - 9
29.049đ
10 - 49
28.898đ
> 50
28.746đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến BME680 4 trong 1

Mã SP: TCT.001595

Đơn giá : 306,000đ
1 : 305,999đ
5 : 305,849đ
10 : 305,698đ
50 : 305,546đ
.
Cảm biến Cacbonmonoxide MQ-7

Mã SP: TCT.001597

Đơn giá : 31,600đ
1 : 31,599đ
5 : 31,449đ
10 : 31,298đ
50 : 31,146đ
.
Cảm biến Ethanol MQ-3

Mã SP: TCT.001596

Đơn giá : 22,400đ
1 : 22,399đ
5 : 22,249đ
10 : 22,098đ
50 : 21,946đ
.
Cảm biến khí dễ cháy MQ-5

Mã SP: TCT.001598

Đơn giá : 18,500đ
1 : 18,499đ
5 : 18,349đ
10 : 18,198đ
50 : 18,046đ
.
Cảm biến không khí MQ-135

Mã SP: TCT.001599

Đơn giá : 29,200đ
1 : 29,199đ
5 : 29,049đ
10 : 28,898đ
50 : 28,746đ
.