Cảm biến ánh sáng

Số lượng
Giá
1 - 4
126.499đ
5 - 9
126.450đ
10 - 49
126.400đ
> 50
126.300đ
Số lượng
Giá
1 - 4
11.499đ
5 - 9
11.450đ
10 - 49
11.400đ
> 50
11.300đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến ánh sáng độ nhạy cao CJMCU-6035 VEML6035

Mã SP: TCT.001628

Đơn giá : 126,500đ
1 : 126,499đ
5 : 126,450đ
10 : 126,400đ
50 : 126,300đ
Cảm biến ánh sáng độ nhạy cao OPT3001DNPR USON-6

Mã SP: TCT.001629

Đơn giá : 11,500đ
1 : 11,499đ
5 : 11,450đ
10 : 11,400đ
50 : 11,300đ