Module cảm biến quang điện

Số lượng
Giá
1 - 4
19.499đ
5 - 9
19.430đ
10 - 49
19.400đ
> 50
19.370đ
Số lượng
Giá
1 - 4
242.999đ
5 - 9
242.930đ
10 - 49
242.900đ
> 50
242.870đ
Số lượng
Giá
1 - 4
21.499đ
5 - 9
21.430đ
10 - 49
21.400đ
> 50
21.370đ
Cảm biến thân nhiệt PIR

Đơn giá: 33.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
32.999đ
5 - 9
32.930đ
10 - 49
32.900đ
> 50
32.870đ
Module khoảng cách TCRT5000

Đơn giá: 11.700đ

Số lượng
Giá
1 - 4
11.699đ
5 - 9
11.630đ
10 - 49
11.600đ
> 50
11.570đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến hồng ngoại thân nhiệt HC-SR501

Mã SP: TCT.001604

Đơn giá : 19,500đ
1 : 19,499đ
5 : 19,430đ
10 : 19,400đ
50 : 19,370đ
.
Cảm biến khoảng cách laser VL53L1X

Mã SP: TCT.001605

Đơn giá : 243,000đ
1 : 242,999đ
5 : 242,930đ
10 : 242,900đ
50 : 242,870đ
.
Cảm biến quang điện TCRT5000

Mã SP: TCT.001606

Đơn giá : 21,500đ
1 : 21,499đ
5 : 21,430đ
10 : 21,400đ
50 : 21,370đ
.
Cảm biến thân nhiệt PIR

Mã SP: TCT.001607

Đơn giá : 33,000đ
1 : 32,999đ
5 : 32,930đ
10 : 32,900đ
50 : 32,870đ
.
Module khoảng cách TCRT5000

Mã SP: TCT.001608

Đơn giá : 11,700đ
1 : 11,699đ
5 : 11,630đ
10 : 11,600đ
50 : 11,570đ
.