CẢM BIẾN

Số lượng
Giá
1 - 4
126.499đ
5 - 9
126.450đ
10 - 49
126.400đ
> 50
126.300đ
Số lượng
Giá
1 - 4
11.499đ
5 - 9
11.450đ
10 - 49
11.400đ
> 50
11.300đ
Số lượng
Giá
1 - 4
42.999đ
5 - 9
42.950đ
10 - 49
42.900đ
> 50
42.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
1.089.999đ
5 - 9
1.089.950đ
10 - 49
1.089.900đ
> 50
1.089.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
8.799đ
5 - 9
8.750đ
10 - 49
8.700đ
> 50
8.600đ
Số lượng
Giá
1 - 4
58.499đ
5 - 9
58.450đ
10 - 49
58.400đ
> 50
58.300đ
Số lượng
Giá
1 - 4
29.499đ
5 - 9
29.450đ
10 - 49
29.400đ
> 50
29.300đ
Số lượng
Giá
1 - 4
21.999đ
5 - 9
21.950đ
10 - 49
21.900đ
> 50
21.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
28.999đ
5 - 9
28.950đ
10 - 49
28.900đ
> 50
28.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
25.999đ
5 - 9
25.950đ
10 - 49
25.900đ
> 50
25.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
77.799đ
5 - 9
77.750đ
10 - 49
77.700đ
> 50
77.600đ
Số lượng
Giá
1 - 4
63.199đ
5 - 9
63.150đ
10 - 49
63.100đ
> 50
63.000đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến ánh sáng độ nhạy cao CJMCU-6035 VEML6035

Mã SP: TCT.001628

Đơn giá : 126,500đ
1 : 126,499đ
5 : 126,450đ
10 : 126,400đ
50 : 126,300đ
Cảm biến ánh sáng độ nhạy cao OPT3001DNPR USON-6

Mã SP: TCT.001629

Đơn giá : 11,500đ
1 : 11,499đ
5 : 11,450đ
10 : 11,400đ
50 : 11,300đ
Cảm biến độ ẩm SI7021-A10-GMR DFN6

Mã SP: TCT.001626

Đơn giá : 43,000đ
1 : 42,999đ
5 : 42,950đ
10 : 42,900đ
50 : 42,800đ
Cảm biến hồng ngoại chính xác cao MLX90614ESF-DCI

Mã SP: TCT.001631

Đơn giá : 1,090,000đ
1 : 1,089,999đ
5 : 1,089,950đ
10 : 1,089,900đ
50 : 1,089,800đ
Cảm biến hồng ngoại RE200B-P

Mã SP: TCT.001630

Đơn giá : 8,800đ
1 : 8,799đ
5 : 8,750đ
10 : 8,700đ
50 : 8,600đ
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT31-DIS-B DFN-8

Mã SP: TCT.001623

Đơn giá : 58,500đ
1 : 58,499đ
5 : 58,450đ
10 : 58,400đ
50 : 58,300đ
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm MEAS DFN-6 HTU21D

Mã SP: TCT.001624

Đơn giá : 29,500đ
1 : 29,499đ
5 : 29,450đ
10 : 29,400đ
50 : 29,300đ
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHTC3 DFN-4

Mã SP: TCT.001625

Đơn giá : 22,000đ
1 : 21,999đ
5 : 21,950đ
10 : 21,900đ
50 : 21,800đ
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DFN-6 SHT20

Mã SP: TCT.001620

Đơn giá : 29,000đ
1 : 28,999đ
5 : 28,950đ
10 : 28,900đ
50 : 28,800đ
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DFN-8 SHT30-DIS

Mã SP: TCT.001621

Đơn giá : 26,000đ
1 : 25,999đ
5 : 25,950đ
10 : 25,900đ
50 : 25,800đ
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT21 DFN-6

Mã SP: TCT.001627

Đơn giá : 77,800đ
1 : 77,799đ
5 : 77,750đ
10 : 77,700đ
50 : 77,600đ
Module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm GY21-Si7021

Mã SP: TCT.001622

Đơn giá : 63,200đ
1 : 63,199đ
5 : 63,150đ
10 : 63,100đ
50 : 63,000đ