Renesas

PS2801C Renesas
Số lượng
Giá
1 - 9
3.984đ
10 - 49
3.838đ
> 50
3.542đ
PS2801-4-F3-A SOP-16

Đơn giá: 18.280đ

Số lượng
Giá
10 - 49
16.300đ
50 - 99
14.700đ
100 - 199
14.460đ
> 200
14.350đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
PS2801C Renesas Optocoupler PS2801C-1-F3-A chính hãng Renesas

Mã SP: TCT.001013

Optocoupler PS2801C-1-F3-A chính hãng Renesas Liên kết tham khảo cho PS2801C-1-F3-A PS2801C-1-F3-A thông số kĩ thuật: https://www.renesas.com/en-us/doc/products/opt/r08ds0072ej0402-ps2801c-1-ps2801c-4.pdf Thêm các Optocoupler khác: Khái Niệm Photocoupler  …

Đơn giá : 3,985đ
1 : 3,984đ
10 : 3,838đ
50 : 3,542đ
. . .
PS2801-4-F3-A SOP-16

Mã SP: TCT.000279

Đơn giá : 18,280đ
10 : 16,300đ
50 : 14,700đ
100 : 14,460đ
200 : 14,350đ
. . .