74

74HC14D, SOIC-14 Trigger

Đơn giá: 2.510đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.460đ
20 - 49
2.410đ
50 - 99
2.360đ
> 100
2.310đ
74HC164D SOP-14

Đơn giá: 970đ

Số lượng
Giá
10 - 19
950đ
20 - 49
930đ
50 - 99
910đ
> 100
890đ
74HC164D, SOIC-14

Đơn giá: 1.490đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.460đ
20 - 49
1.430đ
50 - 99
1.400đ
> 100
1.370đ
74HC245PW, TSSOP-20

Đơn giá: 1.800đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.760đ
20 - 49
1.730đ
50 - 99
1.690đ
> 100
1.660đ
74HC4051D, SOIC-16

Đơn giá: 2.050đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.010đ
20 - 49
1.970đ
50 - 99
1.930đ
> 100
1.890đ
74HC595D, SOIC-16

Đơn giá: 1.900đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.890đ
20 - 49
1.885đ
50 - 99
1.870đ
> 100
1.800đ
74LVC125APW, TSSOP-14

Đơn giá: 1.850đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.810đ
20 - 49
1.780đ
50 - 99
1.740đ
> 100
1.700đ
Số lượng
Giá
10 - 19
2.170đ
20 - 49
2.120đ
50 - 99
2.080đ
> 100
2.030đ
MC74HC595ADR2G, SOIC-16

Đơn giá: 1.950đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.910đ
20 - 49
1.870đ
50 - 99
1.830đ
> 100
1.790đ
SN74HC04PWR TSSOP-14

Đơn giá: 2.880đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.870đ
20 - 49
2.865đ
50 - 99
2.850đ
> 100
2.780đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
74HC14D, SOIC-14 Trigger

Mã SP: TCT.001645

Đơn giá : 2,510đ
10 : 2,460đ
20 : 2,410đ
50 : 2,360đ
100 : 2,310đ
. . .
74HC164D SOP-14

Mã SP: TCT.001647

Đơn giá : 970đ
10 : 950đ
20 : 930đ
50 : 910đ
100 : 890đ
. . .
74HC164D, SOIC-14

Mã SP: TCT.001643

Đơn giá : 1,490đ
10 : 1,460đ
20 : 1,430đ
50 : 1,400đ
100 : 1,370đ
. . .
74HC245PW, TSSOP-20

Mã SP: TCT.001648

Đơn giá : 1,800đ
10 : 1,760đ
20 : 1,730đ
50 : 1,690đ
100 : 1,660đ
. . .
74HC4051D, SOIC-16

Mã SP: TCT.001644

Đơn giá : 2,050đ
10 : 2,010đ
20 : 1,970đ
50 : 1,930đ
100 : 1,890đ
. . .
74HC595D, SOIC-16

Mã SP: TCT.001641

Đơn giá : 1,900đ
10 : 1,890đ
20 : 1,885đ
50 : 1,870đ
100 : 1,800đ
. . .
74LVC125APW, TSSOP-14

Mã SP: TCT.001642

Đơn giá : 1,850đ
10 : 1,810đ
20 : 1,780đ
50 : 1,740đ
100 : 1,700đ
. . .
IC tạo xung dao động NE555P DIP-8

Mã SP: TCT.001649

Đơn giá : 2,210đ
10 : 2,170đ
20 : 2,120đ
50 : 2,080đ
100 : 2,030đ
. . .
MC74HC595ADR2G, SOIC-16

Mã SP: TCT.001646

Đơn giá : 1,950đ
10 : 1,910đ
20 : 1,870đ
50 : 1,830đ
100 : 1,790đ
. . .
SN74HC04PWR TSSOP-14

Mã SP: TCT.001640

Đơn giá : 2,880đ
10 : 2,870đ
20 : 2,865đ
50 : 2,850đ
100 : 2,780đ
. . .