FM

74HC164D SOP-14

Đơn giá: 970đ

Số lượng
Giá
10 - 19
950đ
20 - 49
930đ
50 - 99
910đ
> 100
890đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
74HC164D SOP-14

Mã SP: TCT.001647

Đơn giá : 970đ
10 : 950đ
20 : 930đ
50 : 910đ
100 : 890đ
. . .