SOIC

74HC14D, SOIC-14 Trigger

Đơn giá: 2.510đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.460đ
20 - 49
2.410đ
50 - 99
2.360đ
> 100
2.310đ
74HC164D, SOIC-14

Đơn giá: 1.490đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.460đ
20 - 49
1.430đ
50 - 99
1.400đ
> 100
1.370đ
74HC4051D, SOIC-16

Đơn giá: 2.050đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.010đ
20 - 49
1.970đ
50 - 99
1.930đ
> 100
1.890đ
74HC595D, SOIC-16

Đơn giá: 1.900đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.890đ
20 - 49
1.885đ
50 - 99
1.870đ
> 100
1.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
12.635đ
5 - 9
12.355đ
10 - 49
12.074đ
> 50
11.794đ
Số lượng
Giá
1 - 4
28.673đ
5 - 9
28.037đ
10 - 49
27.400đ
> 50
26.762đ
Số lượng
Giá
1 - 4
11.906đ
5 - 9
11.642đ
10 - 49
11.378đ
> 50
11.113đ
Số lượng
Giá
1 - 4
12.635đ
5 - 9
12.355đ
10 - 49
12.074đ
> 50
11.794đ
Số lượng
Giá
1 - 4
10.691đ
5 - 9
10.454đ
10 - 49
10.217đ
> 50
9.979đ
Số lượng
Giá
1 - 4
38.879đ
5 - 9
38.016đ
10 - 49
37.152đ
> 50
36.288đ
Số lượng
Giá
1 - 4
15.551đ
5 - 9
15.206đ
10 - 49
14.861đ
> 50
14.515đ
Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
1 - 4
14.093đ
5 - 9
13.781đ
10 - 49
13.468đ
> 50
13.154đ
Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
1 - 4
15.551đ
5 - 9
15.206đ
10 - 49
14.861đ
> 50
14.515đ
Số lượng
Giá
1 - 4
19.925đ
5 - 9
19.483đ
10 - 49
19.040đ
> 50
18.598đ
Số lượng
Giá
1 - 4
53.459đ
5 - 9
52.272đ
10 - 49
51.084đ
> 50
49.896đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
74HC14D, SOIC-14 Trigger

Mã SP: TCT.001645

Đơn giá : 2,510đ
10 : 2,460đ
20 : 2,410đ
50 : 2,360đ
100 : 2,310đ
. . .
74HC164D, SOIC-14

Mã SP: TCT.001643

Đơn giá : 1,490đ
10 : 1,460đ
20 : 1,430đ
50 : 1,400đ
100 : 1,370đ
. . .
74HC4051D, SOIC-16

Mã SP: TCT.001644

Đơn giá : 2,050đ
10 : 2,010đ
20 : 1,970đ
50 : 1,930đ
100 : 1,890đ
. . .
74HC595D, SOIC-16

Mã SP: TCT.001641

Đơn giá : 1,900đ
10 : 1,890đ
20 : 1,885đ
50 : 1,870đ
100 : 1,800đ
. . .
AM26C32IDR SOIC-16 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001541

Đơn giá : 12,636đ
1 : 12,635đ
5 : 12,355đ
10 : 12,074đ
50 : 11,794đ
. . .
ATTINY85-20SU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001486

Đơn giá : 28,674đ
1 : 28,673đ
5 : 28,037đ
10 : 27,400đ
50 : 26,762đ
. . .
DS1302Z SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001519

Đơn giá : 11,907đ
1 : 11,906đ
5 : 11,642đ
10 : 11,378đ
50 : 11,113đ
. . .
DS1307Z SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001533

Đơn giá : 12,636đ
1 : 12,635đ
5 : 12,355đ
10 : 12,074đ
50 : 11,794đ
. . .
DS1307ZN SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001517

Đơn giá : 10,692đ
1 : 10,691đ
5 : 10,454đ
10 : 10,217đ
50 : 9,979đ
. . .
DS1337C#T&R SOIC-16 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001544

Đơn giá : 38,880đ
1 : 38,879đ
5 : 38,016đ
10 : 37,152đ
50 : 36,288đ
. . .
DS1337S SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001538

Đơn giá : 15,552đ
1 : 15,551đ
5 : 15,206đ
10 : 14,861đ
50 : 14,515đ
. . .
Linh Kiện Điện Tử DS1338Z-33 SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001522

Đơn giá : 14,094đ
1 : 14,093đ
5 : 13,781đ
10 : 13,468đ
50 : 13,154đ
. . .
Linh Kiện Điện Tử IC điều khiển 8 bit PCF8574T SOIC-16

Mã SP: TCT.001508

Đơn giá : 15,552đ
1 : 15,551đ
5 : 15,206đ
10 : 14,861đ
50 : 14,515đ
. .
IC Thời Gian Thực DS1302ZN SOIC-8

Mã SP: TCT.001503

Đơn giá : 19,926đ
1 : 19,925đ
5 : 19,483đ
10 : 19,040đ
50 : 18,598đ
. .
IC Thời Gian Thực DS3231M SOIC-16

Mã SP: TCT.001511

Đơn giá : 53,460đ
1 : 53,459đ
5 : 52,272đ
10 : 51,084đ
50 : 49,896đ
. .