TSSOP

74HC245PW, TSSOP-20

Đơn giá: 1.800đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.760đ
20 - 49
1.730đ
50 - 99
1.690đ
> 100
1.660đ
74LVC125APW, TSSOP-14

Đơn giá: 1.850đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.810đ
20 - 49
1.780đ
50 - 99
1.740đ
> 100
1.700đ
Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
1 - 4
46.169đ
5 - 9
45.144đ
10 - 49
44.118đ
> 50
43.092đ
LM2903PWR Thương hiệu TI

Đơn giá: 2.673đ

Số lượng
Giá
1 - 4
2.672đ
5 - 9
2.614đ
10 - 49
2.554đ
> 50
2.495đ
Số lượng
Giá
1 - 4
2.623đ
5 - 9
2.566đ
10 - 49
2.507đ
> 50
2.449đ
MINI54FDE Thương hiệu Nuvoton

Đơn giá: 15.552đ

Số lượng
Giá
1 - 4
15.551đ
5 - 9
15.206đ
10 - 49
14.861đ
> 50
14.515đ
MSP430F2132IPW Thương hiệu TI

Đơn giá: 28.188đ

Số lượng
Giá
1 - 4
28.187đ
5 - 9
27.562đ
10 - 49
26.935đ
> 50
26.309đ
Số lượng
Giá
1 - 4
11.177đ
5 - 9
10.930đ
10 - 49
10.681đ
> 50
10.433đ
Số lượng
Giá
1 - 4
21.869đ
5 - 9
21.384đ
10 - 49
20.898đ
> 50
20.412đ
Số lượng
Giá
1 - 4
14.579đ
5 - 9
14.256đ
10 - 49
13.932đ
> 50
13.608đ
Số lượng
Giá
1 - 4
23.327đ
5 - 9
22.810đ
10 - 49
22.291đ
> 50
21.773đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.532đ
5 - 9
7.366đ
10 - 49
7.198đ
> 50
7.031đ
NE555PWR Thương hiệu TI

Đơn giá: 4.860đ

Số lượng
Giá
1 - 4
4.859đ
5 - 9
4.752đ
10 - 49
4.644đ
> 50
4.536đ
Số lượng
Giá
1 - 4
33.047đ
5 - 9
32.314đ
10 - 49
31.579đ
> 50
30.845đ
SN74HC04PWR TSSOP-14

Đơn giá: 2.880đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.870đ
20 - 49
2.865đ
50 - 99
2.850đ
> 100
2.780đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
74HC245PW, TSSOP-20

Mã SP: TCT.001648

Đơn giá : 1,800đ
10 : 1,760đ
20 : 1,730đ
50 : 1,690đ
100 : 1,660đ
. . .
74LVC125APW, TSSOP-14

Mã SP: TCT.001642

Đơn giá : 1,850đ
10 : 1,810đ
20 : 1,780đ
50 : 1,740đ
100 : 1,700đ
. . .
Linh Kiện Điện Tử A4982SLPTR-T TSSOP-24 Thương Hiệu ALLEGRO

Mã SP: TCT.001525

Đơn giá : 46,170đ
1 : 46,169đ
5 : 45,144đ
10 : 44,118đ
50 : 43,092đ
. . .
LM2903PWR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001432

Đơn giá : 2,673đ
1 : 2,672đ
5 : 2,614đ
10 : 2,554đ
50 : 2,495đ
. . .
LM339PT TSSOP-14 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001304

Đơn giá : 2,624đ
1 : 2,623đ
5 : 2,566đ
10 : 2,507đ
50 : 2,449đ
. . .
MINI54FDE Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001459

Đơn giá : 15,552đ
1 : 15,551đ
5 : 15,206đ
10 : 14,861đ
50 : 14,515đ
. . .
MSP430F2132IPW Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001435

Đơn giá : 28,188đ
1 : 28,187đ
5 : 27,562đ
10 : 26,935đ
50 : 26,309đ
. . .
MSP430G2001IPW14R Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001437

Đơn giá : 11,178đ
1 : 11,177đ
5 : 10,930đ
10 : 10,681đ
50 : 10,433đ
. . .
MSP430G2201IPW14R TSSOP-14 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001551

Đơn giá : 21,870đ
1 : 21,869đ
5 : 21,384đ
10 : 20,898đ
50 : 20,412đ
. . .
MSP430G2211IPW14R TSSOP-14 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001552

Đơn giá : 14,580đ
1 : 14,579đ
5 : 14,256đ
10 : 13,932đ
50 : 13,608đ
. . .
MSP430G2553IPW28 Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001438

Đơn giá : 23,328đ
1 : 23,327đ
5 : 22,810đ
10 : 22,291đ
50 : 21,773đ
. . .
N76E003AT20 Thương hiệu Nuvoton

Mã SP: TCT.001452

Đơn giá : 7,533đ
1 : 7,532đ
5 : 7,366đ
10 : 7,198đ
50 : 7,031đ
. . .
NE555PWR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001439

Đơn giá : 4,860đ
1 : 4,859đ
5 : 4,752đ
10 : 4,644đ
50 : 4,536đ
. . .
PIC16F1937-I_PT Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001497

Đơn giá : 33,048đ
1 : 33,047đ
5 : 32,314đ
10 : 31,579đ
50 : 30,845đ
. . .
SN74HC04PWR TSSOP-14

Mã SP: TCT.001640

Đơn giá : 2,880đ
10 : 2,870đ
20 : 2,865đ
50 : 2,850đ
100 : 2,780đ
. . .