everlight

Số lượng
Giá
100 - 299
1.750đ
300 - 499
1.600đ
500 - 999
1.570đ
> 1000
1.536đ
Số lượng
Giá
30 - 49
5.900đ
50 - 99
5.590đ
100 - 199
5.390đ
> 200
5.285đ
Số lượng
Giá
30 - 49
6.350đ
50 - 99
6.050đ
100 - 199
5.820đ
> 200
5.715đ
Số lượng
Giá
50 - 99
1.020đ
100 - 299
820đ
300 - 999
680đ
> 1000
645đ
Số lượng
Giá
100 - 299
980đ
300 - 499
850đ
500 - 999
830đ
> 1000
800đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
EL3H7 SOP-4 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000273

Đơn giá : 2,200đ
100 : 1,750đ
300 : 1,600đ
500 : 1,570đ
1000 : 1,536đ
. . .
EL6N137 DIP-8 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000274

Đơn giá : 7,200đ
30 : 5,900đ
50 : 5,590đ
100 : 5,390đ
200 : 5,285đ
. . .
EL6N137S SMD-8 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000275

Đơn giá : 7,650đ
30 : 6,350đ
50 : 6,050đ
100 : 5,820đ
200 : 5,715đ
. . .
EL817 DIP-4 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000269

Đơn giá : 1,280đ
50 : 1,020đ
100 : 820đ
300 : 680đ
1000 : 645đ
. . .
EL817 F SOP-4 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000270

Đơn giá : 1,450đ
100 : 980đ
300 : 850đ
500 : 830đ
1000 : 800đ
. . .