Facebook

Everlight

Số lượng
Giá
100 - 299
1.750đ
300 - 499
1.600đ
500 - 999
1.570đ
> 1000
1.536đ
Số lượng
Giá
30 - 49
5.900đ
50 - 99
5.590đ
100 - 199
5.390đ
> 200
5.285đ
Số lượng
Giá
30 - 49
6.350đ
50 - 99
6.050đ
100 - 199
5.820đ
> 200
5.715đ
Số lượng
Giá
50 - 99
1.020đ
100 - 299
820đ
300 - 999
680đ
> 1000
645đ
Số lượng
Giá
100 - 299
980đ
300 - 499
850đ
500 - 999
830đ
> 1000
800đ
EL357NB Everlight
Số lượng
Giá
1 - 9
1.359đ
10 - 49
1.310đ
> 50
1.210đ
EL357NC Everlight
Số lượng
Giá
1 - 9
1.408đ
10 - 49
1.357đ
> 50
1.256đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
EL3H7 SOP-4 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000273

Đơn giá : 2,200đ
100 : 1,750đ
300 : 1,600đ
500 : 1,570đ
1000 : 1,536đ
. . .
EL6N137 DIP-8 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000274

Đơn giá : 7,200đ
30 : 5,900đ
50 : 5,590đ
100 : 5,390đ
200 : 5,285đ
. . .
EL6N137S SMD-8 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000275

Đơn giá : 7,650đ
30 : 6,350đ
50 : 6,050đ
100 : 5,820đ
200 : 5,715đ
. . .
EL817 DIP-4 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000269

Đơn giá : 1,280đ
50 : 1,020đ
100 : 820đ
300 : 680đ
1000 : 645đ
. . .
EL817 F SOP-4 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000270

Đơn giá : 1,450đ
100 : 980đ
300 : 850đ
500 : 830đ
1000 : 800đ
. . .
EL357NB Everlight Optocoupler EL357NB (TA) -G chính hãng EVERLIGHT

Mã SP: TCT.001009

Optocoupler EL357NB (TA) -G chính hãng EVERLIGHT Liên kết tham khảo cho EL357NB EL357NB  thông số kĩ thuật: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/455072/EVERLIGHT/EL357NB(TA)-VG.html? Thêm các Optocoupler khác: Khái Niệm Photocoupler  Photocoupler hay phần tử cách ly quang (opto-isolator), hay optocoupler, là một phần tử bán dẫn thực hiện truyền tín hiệu giữa hai phần mạch bị cách ly với nhau về điện bằng cách sử dụng ánh sáng. Ghép quang học cho phép tránh được sự xâm nhập điện áp cao tới hệ thống thu nhận tín hiệu. Linh kiện thương phẩm hiện đạt được mức cách ly vào-ra là 10 KV. Đáp ứng với biến đổi ở mức 10 kV/μs. Nguyên lý hoạt động Nguyên lý hoạt động của photocoupler đơn giản. Có thể lập bằng linh kiện rời gồm một diod phát quang LED hướng luồng sáng vào cửa sổ của một điốt quang hoặc transistor cảm quang (phototransistor), tất cả gói trong vỏ che kín ánh sáng. Khi LED phát sáng với cường độ sáng nào đó, thì vùng base của transistor cảm quang tiếp nhận ánh sáng và giảm mức điện trở thuần tương đương của transistor, làm dòng qua transistor Ic tăng. Khi đó sẽ có hai mức độ chính: Nếu cường độ sáng đủ mạnh, thì transistor cảm quang đạt trạng thái bão hòa. …

Đơn giá : 1,360đ
1 : 1,359đ
10 : 1,310đ
50 : 1,210đ
. . .
EL357NC Everlight Optocoupler EL357NC (TA) -G chính hãng EVERLIGHT

Mã SP: TCT.001007

Optocoupler EL357NC (TA) -G chính hãng EVERLIGHT Liên kết tham khảo cho EL357NC (TA) -G EL357NC (TA) -G thông số kĩ thuật: https://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/455073/EVERLIGHT/EL357NC(TA)-VG.html Thêm các Optocoupler khác: Khái Niệm Photocoupler  Photocoupler hay phần tử cách ly quang (opto-isolator), hay optocoupler, là một phần tử bán dẫn thực hiện truyền tín hiệu giữa hai phần mạch bị cách ly với nhau về điện bằng cách sử dụng ánh sáng. Ghép quang học cho phép tránh được sự xâm nhập điện áp cao tới hệ thống thu nhận tín hiệu. Linh kiện thương phẩm hiện đạt được mức cách ly vào-ra là 10 KV. Đáp ứng với biến đổi ở mức 10 kV/μs. Nguyên lý hoạt động Nguyên lý hoạt động của photocoupler đơn giản. Có thể lập bằng linh kiện rời gồm một diod phát quang LED hướng luồng sáng vào cửa sổ của một điốt quang hoặc transistor cảm quang (phototransistor), tất cả gói trong vỏ che kín ánh sáng. Khi LED phát sáng với cường độ sáng nào đó, thì vùng base của transistor cảm quang tiếp nhận ánh sáng và giảm mức điện trở thuần tương đương của transistor, làm dòng qua transistor Ic tăng. Khi đó sẽ có hai mức độ chính: Nếu cường độ sáng đủ mạnh, thì transistor cảm quang đạt trạng thái …

Đơn giá : 1,409đ
1 : 1,408đ
10 : 1,357đ
50 : 1,256đ
. . .