SGMICRO

Số lượng
Giá
1 - 4
3.887đ
5 - 9
3.802đ
10 - 49
3.715đ
> 50
3.629đ
Số lượng
Giá
1 - 4
4.470đ
5 - 9
4.372đ
10 - 49
4.272đ
> 50
4.173đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.289đ
5 - 9
7.128đ
10 - 49
6.966đ
> 50
6.809đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.803đ
5 - 9
6.653đ
10 - 49
6.502đ
> 50
6.350đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.803đ
5 - 9
6.653đ
10 - 49
6.502đ
> 50
6.350đ
Số lượng
Giá
1 - 4
12.149đ
5 - 9
11.880đ
10 - 49
11.610đ
> 50
11.340đ
Số lượng
Giá
1 - 4
13.607đ
5 - 9
13.306đ
10 - 49
13.003đ
> 50
12.702đ
Số lượng
Giá
1 - 4
14.579đ
5 - 9
14.256đ
10 - 49
13.932đ
> 50
13.608đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
SGM706-RYS8G/TR SOIC-8 2.63V Thương Hiệu SGMicro

Mã SP: TCT.001527

Đơn giá : 3,888đ
1 : 3,887đ
5 : 3,802đ
10 : 3,715đ
50 : 3,629đ
. . .
SGM706-SYS8G_TR SOIC-8 2.93V Thương Hiệu SGMicro

Mã SP: TCT.001523

Đơn giá : 4,471đ
1 : 4,470đ
5 : 4,372đ
10 : 4,272đ
50 : 4,173đ
. . .
SGM804-SXN3L / TR SOT-23 Thương Hiệu SGMicro ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001542

Đơn giá : 7,290đ
1 : 7,289đ
5 : 7,128đ
10 : 6,966đ
50 : 6,809đ
. . .
SGM809-RXN3L/TR SOT-23 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001550

Đơn giá : 6,804đ
1 : 6,803đ
5 : 6,653đ
10 : 6,502đ
50 : 6,350đ
. . .
SGM809-SXN3L/TR SOT-23 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001557

Đơn giá : 6,804đ
1 : 6,803đ
5 : 6,653đ
10 : 6,502đ
50 : 6,350đ
. . .
SGM811-RXKA4/TR SOT-143 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001547

Đơn giá : 12,150đ
1 : 12,149đ
5 : 11,880đ
10 : 11,610đ
50 : 11,340đ
. . .
SGM811-SXKA4/TR SOT-143 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001548

Đơn giá : 13,608đ
1 : 13,607đ
5 : 13,306đ
10 : 13,003đ
50 : 12,702đ
. . .
SGM811-TXKA4/TR SOT-143 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001549

Đơn giá : 14,580đ
1 : 14,579đ
5 : 14,256đ
10 : 13,932đ
50 : 13,608đ
. . .