SGM811-SXKA4 / TR

Số lượng
Giá
1 - 4
13.607đ
5 - 9
13.306đ
10 - 49
13.003đ
> 50
12.702đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
SGM811-SXKA4/TR SOT-143 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001548

Đơn giá : 13,608đ
1 : 13,607đ
5 : 13,306đ
10 : 13,003đ
50 : 12,702đ
. . .