SGM811-RXKA4/TR

Số lượng
Giá
1 - 4
12.149đ
5 - 9
11.880đ
10 - 49
11.610đ
> 50
11.340đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
SGM811-RXKA4/TR SOT-143 Thương Hiệu SGMICRO ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001547

Đơn giá : 12,150đ
1 : 12,149đ
5 : 11,880đ
10 : 11,610đ
50 : 11,340đ
. . .