SGM804-SXN3L / TR

Số lượng
Giá
1 - 4
7.289đ
5 - 9
7.128đ
10 - 49
6.966đ
> 50
6.809đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
SGM804-SXN3L / TR SOT-23 Thương Hiệu SGMicro ( 5 pcs)

Mã SP: TCT.001542

Đơn giá : 7,290đ
1 : 7,289đ
5 : 7,128đ
10 : 6,966đ
50 : 6,809đ
. . .