SGM706-SYS8G_TR

Số lượng
Giá
1 - 4
4.470đ
5 - 9
4.372đ
10 - 49
4.272đ
> 50
4.173đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
SGM706-SYS8G_TR SOIC-8 2.93V Thương Hiệu SGMicro

Mã SP: TCT.001523

Đơn giá : 4,471đ
1 : 4,470đ
5 : 4,372đ
10 : 4,272đ
50 : 4,173đ
. . .