SGM706-RYS8G/TR

Số lượng
Giá
1 - 4
3.887đ
5 - 9
3.802đ
10 - 49
3.715đ
> 50
3.629đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
SGM706-RYS8G/TR SOIC-8 2.63V Thương Hiệu SGMicro

Mã SP: TCT.001527

Đơn giá : 3,888đ
1 : 3,887đ
5 : 3,802đ
10 : 3,715đ
50 : 3,629đ
. . .