EL6N137S

Số lượng
Giá
30 - 49
6.350đ
50 - 99
6.050đ
100 - 199
5.820đ
> 200
5.715đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
EL6N137S SMD-8 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000275

Đơn giá : 7,650đ
30 : 6,350đ
50 : 6,050đ
100 : 5,820đ
200 : 5,715đ
. . .