EL6N137

Số lượng
Giá
30 - 49
5.900đ
50 - 99
5.590đ
100 - 199
5.390đ
> 200
5.285đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
EL6N137 DIP-8 Thương hiệu Everlight

Mã SP: TCT.000274

Đơn giá : 7,200đ
30 : 5,900đ
50 : 5,590đ
100 : 5,390đ
200 : 5,285đ
. . .