E)

TLP291-4 Toshiba
Số lượng
Giá
1 - 9
12.149đ
10 - 49
11.700đ
> 50
10.800đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
TLP291-4 Toshiba Optocoupler TLP291-4( GB-TP, E), T-SOP-16 chính hãng Toshiba

Mã SP: TCT.001006

Optocoupler TLP291-4( GB-TP, E), T-SOP-16 Liên kết tham khảo cho TLP291-4( GB-TP, E) TLP291-4( GB-TP, E) thông số kĩ thuật: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=12858&prodName=TLP291-4 Thêm các Optocoupler khác: …

Đơn giá : 12,150đ
1 : 12,149đ
10 : 11,700đ
50 : 10,800đ
. . .