DS1302

Số lượng
Giá
1 - 4
3.158đ
5 - 9
3.089đ
10 - 49
3.019đ
> 50
2.948đ
Số lượng
Giá
1 - 4
1.311đ
5 - 9
1.283đ
10 - 49
1.254đ
> 50
1.225đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
IC Thời Gian Thực DS1302 DS1302N DIP8

Mã SP: TCT.001498

Đơn giá : 3,159đ
1 : 3,158đ
5 : 3,089đ
10 : 3,019đ
50 : 2,948đ
. .
IC Thời Gian Thực DS1302 SOP-8

Mã SP: TCT.001507

Đơn giá : 1,312đ
1 : 1,311đ
5 : 1,283đ
10 : 1,254đ
50 : 1,225đ
. .