D882

D882, SOT-89, NPN 30V/3A ( cái 5)

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
D882, TO-126, NPN 30V/3A ( 5 cái)

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
D882, SOT-89, NPN 30V/3A ( cái 5)

Mã SP: TCT.000975

Đơn giá : đ
. . .
D882, TO-126, NPN 30V/3A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000976

Đơn giá : đ
. . .