cbb

Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Số lượng
Giá
1 - 4
21.899đ
> 5
21.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Số lượng
Giá
2 - 4
18.600đ
5 - 9
12.600đ
10 - 19
10.700đ
> 20
9.700đ
Số lượng
Giá
2 - 4
18.600đ
5 - 9
12.600đ
10 - 19
10.700đ
> 20
9.700đ
Số lượng
Giá
50 - 99
1.450đ
100 - 999
1.030đ
> 1000
600đ
Số lượng
Giá
2 - 4
18.600đ
5 - 9
12.600đ
10 - 19
10.700đ
> 20
9.700đ
Số lượng
Giá
50 - 99
1.230đ
100 - 999
810đ
> 1000
380đ
Số lượng
Giá
2 - 4
18.600đ
5 - 9
12.600đ
10 - 19
10.700đ
> 20
9.700đ
Số lượng
Giá
50 - 99
1.450đ
100 - 999
1.030đ
> 1000
600đ
Số lượng
Giá
2 - 4
18.600đ
5 - 9
12.600đ
10 - 19
10.700đ
> 20
9.700đ
Số lượng
Giá
1 - 4
4.999đ
> 5
4.860đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.999đ
> 5
6.850đ
Số lượng
Giá
1 - 4
4.999đ
> 5
4.860đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB 250V – 1uF (105), P=15 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001064

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .
Tụ điện CBB 250V – 2.2uF (105), P=20 ( 5 chiếc)

Mã SP: TCT.001065

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .
Tụ điện CBB 250V – 4.7uF (105), P=20 ( 5 chiếc)

Mã SP: TCT.001066

Đơn giá : 21,900đ
1 : 21,899đ
5 : 21,800đ
. . .
Tụ điện CBB 250V – 470nF (474), P=15 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001063

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.001uF 100V 5mm ( 10 cái)

Mã SP: TCT.000882

Đơn giá : 28,500đ
2 : 18,600đ
5 : 12,600đ
10 : 10,700đ
20 : 9,700đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.047uF 100V 5mm ( 10 cái)

Mã SP: TCT.000884

Đơn giá : 28,500đ
2 : 18,600đ
5 : 12,600đ
10 : 10,700đ
20 : 9,700đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.15uF 63V 5mm chính hàng Philips

Mã SP: TCT.000889

Đơn giá : 4,390đ
50 : 1,450đ
100 : 1,030đ
1000 : 600đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.1uF 100V 5mm ( 10 cái)

Mã SP: TCT.000881

Đơn giá : 28,500đ
2 : 18,600đ
5 : 12,600đ
10 : 10,700đ
20 : 9,700đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.1uF 100V 5mm chính hàng Philips

Mã SP: TCT.000888

Đơn giá : 4,170đ
50 : 1,230đ
100 : 810đ
1000 : 380đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.22uF 100V 5mm ( 10 cái)

Mã SP: TCT.000885

Đơn giá : 28,500đ
2 : 18,600đ
5 : 12,600đ
10 : 10,700đ
20 : 9,700đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.22uF 63V 5mm chính hàng Philips

Mã SP: TCT.000887

Đơn giá : 4,390đ
50 : 1,450đ
100 : 1,030đ
1000 : 600đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.47uF 100V 5mm ( 10 cái)

Mã SP: TCT.000886

Đơn giá : 28,500đ
2 : 18,600đ
5 : 12,600đ
10 : 10,700đ
20 : 9,700đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 100nF (104), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001057

Đơn giá : 5,000đ
1 : 4,999đ
5 : 4,860đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 100nF (104), P=7.5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001062

Đơn giá : 7,000đ
1 : 6,999đ
5 : 6,850đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 10nF (103), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001056

Đơn giá : 5,000đ
1 : 4,999đ
5 : 4,860đ
. . .