B772

B772, SOT-89, PNP -30V/3A ( 5 cái)

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
B772, TO-126, PNP -30V/3A ( 5cái)

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
B772, SOT-89, PNP -30V/3A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000958

Đơn giá : đ
. . .
B772, TO-126, PNP -30V/3A ( 5cái)

Mã SP: TCT.000959

Đơn giá : đ
. . .