470UF 25V 8*14mm Jwco

Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
164.999đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 470UF 25V 8*14mm Jwco( 500pcs/gói)

Mã SP: TCT.001029

Tụ hóa 470UF 25V 8*14mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 470UF 25V 8*14mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số …

Đơn giá : 165,000đ
1 : 164,999đ
. . .