Jwco

Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
214.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
124.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
197.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
132.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
294.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
339.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
164.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
249.999đ
Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
102.999đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 1000uF 16V 8*16mm Jwco( 500pcs/gói)

Mã SP: TCT.001025

Tụ hóa 1000uF 16V 8*16mm Jwco Liên kết tham khảo cho 1000uF 16V 8*16mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện …

Đơn giá : 215,000đ
1 : 214,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 100UF 16V 5*11mm Jwco( 1000pcs/gói)

Mã SP: TCT.001030

Tụ hóa 100UF 16V 5*11mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 100UF 16V 5*11mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số …

Đơn giá : 125,000đ
1 : 124,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 100uF 63V 8*12mm Jwco( 500pcs/gói)

Mã SP: TCT.001026

Tụ hóa 100uF 63V 8*12mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 100uF 63V 8*12mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số …

Đơn giá : 198,000đ
1 : 197,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 220UF 35V 8*12mm Jwco (500pcs/gói)

Mã SP: TCT.001022

Tụ hóa 220UF 35V 8*12mm Jwco Liên kết tham khảo cho 220UF 35V 8*12mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện …

Đơn giá : 133,000đ
1 : 132,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco( 100pcs/gói)

Mã SP: TCT.001027

Tụ hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số …

Đơn giá : 295,000đ
1 : 294,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 4700uF 63V 22*​​40mm Jwco( 30pcs/gói)

Mã SP: TCT.001028

Tụ hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số …

Đơn giá : 340,000đ
1 : 339,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 470UF 25V 8*14mm Jwco( 500pcs/gói)

Mã SP: TCT.001029

Tụ hóa 470UF 25V 8*14mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 470UF 25V 8*14mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số …

Đơn giá : 165,000đ
1 : 164,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 470UF 50V 10*20mm Jwco (300pcs/gói)

Mã SP: TCT.001023

Tụ hóa 470UF 50V 10*20mm Jwco Liên kết tham khảo cho 470UF 50V 10*20mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: …

Đơn giá : 250,000đ
1 : 249,999đ
. . .
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 47UF 16V 4*7mm Jwco( 1000pcs/gói)

Mã SP: TCT.001024

Tụ hóa 47UF 16V 4*7mm Jwco Liên kết tham khảo cho 47UF 16V 4*7mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số kĩ thuật: điện …

Đơn giá : 103,000đ
1 : 102,999đ
. . .