4.7uf

Số lượng
Giá
1 - 4
21.899đ
> 5
21.800đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
1000 - 1999
470đ
> 2000
260đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.757đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Số lượng
Giá
1 - 9
1.749đ
10 - 99
1.711đ
100 - 999
1.672đ
1000 - 2499
1.633đ
> 2500
1.556đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.109đ
10 - 99
3.041đ
100 - 999
2.972đ
1000 - 2499
2.903đ
> 2500
2.764đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.130đ
10 - 99
4.039đ
100 - 199
3.947đ
200 - 499
3.856đ
> 500
3.672đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB 250V – 4.7uF (105), P=20 ( 5 chiếc)

Mã SP: TCT.001066

Đơn giá : 21,900đ
1 : 21,899đ
5 : 21,800đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 50V 4.7UF 4*5.4mm

Mã SP: TCT.000921

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 470đ
2000 : 260đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001132

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 20V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001134

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,757đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001137

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 16V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001147

Đơn giá : 1,750đ
1 : 1,749đ
10 : 1,711đ
100 : 1,672đ
1000 : 1,633đ
2500 : 1,556đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 35V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001152

Đơn giá : 3,110đ
1 : 3,109đ
10 : 3,041đ
100 : 2,972đ
1000 : 2,903đ
2500 : 2,764đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 35V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001163

Đơn giá : 4,131đ
1 : 4,130đ
10 : 4,039đ
100 : 3,947đ
200 : 3,856đ
500 : 3,672đ
. . .