330pf

Số lượng
Giá
5 - 9
15.000đ
10 - 19
13.000đ
20 - 39
8.000đ
> 40
7.000đ
Tụ điện 330pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Dán 0805 330pF 50V 10% (100 cái)

Mã SP: TCT.000869

Tụ Dán 0805 330pF 50V 10% Liên kết tham khảo Liên kết tham khảo thông số kĩ thuật: http://www.farnell.com/datasheets/1723208.pdf Thêm …

Đơn giá : 31,000đ
5 : 15,000đ
10 : 13,000đ
20 : 8,000đ
40 : 7,000đ
. . .
Tụ điện 330pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001097

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .