3300UF 35V 16*30mm

Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
294.999đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco( 100pcs/gói)

Mã SP: TCT.001027

Tụ hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 3300UF 35V 16*30mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số …

Đơn giá : 295,000đ
1 : 294,999đ
. . .