2A

Diode Cầu KBP 206 2A 600V

Đơn giá: 3.240đ

Số lượng
Giá
50 - 99
2.570đ
100 - 199
2.150đ
200 - 499
1.900đ
> 500
1.873đ
Số lượng
Giá
Nguồn 5V 2A

Đơn giá: 57.500đ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Diode Cầu KBP 206 2A 600V

Mã SP: TCT.000848

Đơn giá : 3,240đ
50 : 2,570đ
100 : 2,150đ
200 : 1,900đ
500 : 1,873đ
. . .
MMBT3906 2A, SOT-23, PNP -40V/200mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000984

Đơn giá : đ
. . .
Nguồn 5V 2A

Mã SP: TCT.000849

Đơn giá : 57,500đ
. .