220nf

Số lượng
Giá
1 - 4
7.199đ
> 5
7.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
24.299đ
> 5
22.600đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.858đ
100 - 999
2.799đ
1000 - 2499
2.741đ
> 2500
2.624đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB 100V – 220nF (224), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001059

Đơn giá : 7,200đ
1 : 7,199đ
5 : 7,000đ
. . .
Tụ mica 2A224J 100V 220nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001122

Đơn giá : 24,300đ
1 : 24,299đ
5 : 22,600đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 35V 220NF ± 10%

Mã SP: TCT.001138

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,858đ
100 : 2,799đ
1000 : 2,741đ
2500 : 2,624đ
. . .