2.2uf

Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
1000 - 1999
470đ
> 2000
260đ
Số lượng
Giá
1 - 9
1.797đ
10 - 99
1.758đ
100 - 999
1.718đ
1000 - 2499
1.678đ
> 2500
1.598đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.526đ
10 - 99
2.471đ
100 - 999
2.415đ
1000 - 2499
2.359đ
> 2500
2.246đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.721đ
10 - 99
2.662đ
100 - 999
2.601đ
1000 - 2499
2.541đ
> 2500
2.420đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB 250V – 2.2uF (105), P=20 ( 5 chiếc)

Mã SP: TCT.001065

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 50V 2.2UF 4*5.4mm

Mã SP: TCT.000919

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 470đ
2000 : 260đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 2.2UF ± 10%

Mã SP: TCT.001130

Đơn giá : 1,798đ
1 : 1,797đ
10 : 1,758đ
100 : 1,718đ
1000 : 1,678đ
2500 : 1,598đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 2.2UF ± 10%

Mã SP: TCT.001136

Đơn giá : 2,527đ
1 : 2,526đ
10 : 2,471đ
100 : 2,415đ
1000 : 2,359đ
2500 : 2,246đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 35V 2.2UF ± 10%

Mã SP: TCT.001151

Đơn giá : 2,722đ
1 : 2,721đ
10 : 2,662đ
100 : 2,601đ
1000 : 2,541đ
2500 : 2,420đ
. . .