1uf

Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Số lượng
Giá
1 - 4
23.699đ
> 5
23.380đ
Tụ điện CBB61 – 450V 1uF

Đơn giá: 4.300đ

Số lượng
Giá
> 1
4.299đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
1000 - 1999
470đ
> 2000
260đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 99
2.138đ
100 - 999
2.090đ
1000 - 2499
2.041đ
> 2500
1.944đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.756đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.429đ
10 - 99
2.376đ
100 - 999
2.322đ
1000 - 2499
2.268đ
> 2500
2.160đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB 250V – 1uF (105), P=15 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001064

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 1uF (105), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001061

Đơn giá : 23,700đ
1 : 23,699đ
5 : 23,380đ
. . .
Tụ điện CBB61 – 450V 1uF

Mã SP: TCT.001067

Đơn giá : 4,300đ
1 : 4,299đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 50V 1UF 4*5.4mm

Mã SP: TCT.000918

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 470đ
2000 : 260đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 25V 1UF ± 10%

Mã SP: TCT.001135

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
100 : 2,090đ
1000 : 2,041đ
2500 : 1,944đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 35V 1UF ± 10%

Mã SP: TCT.001140

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,756đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 35V 1UF ± 10%

Mã SP: TCT.001150

Đơn giá : 2,430đ
1 : 2,429đ
10 : 2,376đ
100 : 2,322đ
1000 : 2,268đ
2500 : 2,160đ
. . .