1nf

Số lượng
Giá
3 - 5
18.000đ
6 - 9
16.000đ
10 - 19
14.000đ
> 20
6.000đ
Số lượng
Giá
5 - 9
15.000đ
10 - 19
13.000đ
20 - 39
8.000đ
> 40
7.000đ
Tụ điện 1nF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Số lượng
Giá
1 - 4
4.999đ
> 5
4.860đ
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
1 - 4
4.849đ
> 5
4.550đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.799đ
> 5
6.400đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Dán 0603 1nF 50V 10% (200 cái)

Mã SP: TCT.000871

Tụ Dán 0603 1nF 50V 10% Liên kết tham khảo Liên kết tham khảo thông số kĩ thuật: http://www.farnell.com/datasheets/1723208.pdf Thêm …

Đơn giá : 32,000đ
3 : 18,000đ
6 : 16,000đ
10 : 14,000đ
20 : 6,000đ
. . .
Tụ Dán 0805 1nF 50V 10% (100 cái)

Mã SP: TCT.000852

Tụ Dán 0805 1nF 50V 10% Liên kết tham khảo Liên kết tham khảo thông số kĩ thuật: http://www.farnell.com/datasheets/1723208.pdf Thêm …

Đơn giá : 31,000đ
5 : 15,000đ
10 : 13,000đ
20 : 8,000đ
40 : 7,000đ
. . .
Tụ điện 1nF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001087

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 1nF (102), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001054

Đơn giá : 5,000đ
1 : 4,999đ
5 : 4,860đ
. . .
Tụ gốm 102 – 1NF 50V ( túi 1000pcs)

Mã SP: TCT.000837

Đơn giá : 60,000đ
. . .
Tụ mica 2A102J 100V 1nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001102

Đơn giá : 4,850đ
1 : 4,849đ
5 : 4,550đ
. . .
Tụ mica 2A102J 100V 1nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001105

Đơn giá : 6,800đ
1 : 6,799đ
5 : 6,400đ
. . .