1N4007

Đi ốt 1N4007 ( 1 hộp 1000pcs)

Đơn giá: 136.080đ

Số lượng
Giá
> 1
136.079đ
Đi ốt 1N4007 1A-1200V ( 100pcs)

Đơn giá: 14.580đ

Số lượng
Giá
1 - 99
14.579đ
100 - 199
14.256đ
200 - 499
13.932đ
500 - 999
13.608đ
> 1000
12.960đ
Đi ốt 1N4007 M7 ( 50pcs)

Đơn giá: 7.776đ

Số lượng
Giá
1 - 99
7.775đ
100 - 499
7.603đ
500 - 999
7.430đ
1000 - 1999
7.258đ
> 2000
6.912đ
Số lượng
Giá
> 1
133.999đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Đi ốt 1N4007 ( 1 hộp 1000pcs)

Mã SP: TCT.001277

Đơn giá : 136,080đ
1 : 136,079đ
. . .
Đi ốt 1N4007 1A-1200V ( 100pcs)

Mã SP: TCT.001268

Đơn giá : 14,580đ
1 : 14,579đ
100 : 14,256đ
200 : 13,932đ
500 : 13,608đ
1000 : 12,960đ
. . .
Đi ốt 1N4007 M7 ( 50pcs)

Mã SP: TCT.001267

Đơn giá : 7,776đ
1 : 7,775đ
100 : 7,603đ
500 : 7,430đ
1000 : 7,258đ
2000 : 6,912đ
. . .
Đi ốt chỉnh lưu 1N4007, 1A – 1200V ( Hộp 1000 pcs)

Mã SP: TCT.001037

Đơn giá : 134,000đ
1 : 133,999đ
. . .