10uf

Tụ điện CBB61 – 450V 10uF

Đơn giá: 21.600đ

Số lượng
Giá
> 1
21.599đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
1000 - 1999
470đ
> 2000
260đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
1000 - 1999
470đ
> 2000
260đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
720đ
500 - 999
570đ
> 1000
340đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
390đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.029đ
10 - 99
1.981đ
100 - 999
1.933đ
1000 - 2499
1.884đ
> 2500
1.787đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.186đ
10 - 99
2.138đ
100 - 999
2.090đ
1000 - 2499
2.041đ
> 2500
1.944đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.089đ
10 - 99
2.044đ
100 - 999
1.997đ
1000 - 2499
1.951đ
> 2500
1.858đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.235đ
10 - 99
2.186đ
100 - 999
2.137đ
1000 - 2499
2.087đ
> 2500
1.988đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.721đ
10 - 99
2.662đ
100 - 999
2.601đ
1000 - 2499
2.541đ
> 2500
2.420đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 199
2.786đ
200 - 499
2.722đ
> 500
2.592đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.984đ
10 - 99
3.896đ
100 - 199
3.808đ
200 - 499
3.719đ
> 500
3.542đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.373đ
10 - 99
4.277đ
100 - 199
4.180đ
200 - 499
4.082đ
> 500
3.888đ
Số lượng
Giá
1 - 9
5.345đ
10 - 99
5.227đ
100 - 199
5.108đ
200 - 499
4.990đ
> 500
4.752đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 10uF

Mã SP: TCT.001081

Đơn giá : 21,600đ
1 : 21,599đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 10UF 4*5.4mm

Mã SP: TCT.000896

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 470đ
2000 : 260đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 10UF 4*5.4mm

Mã SP: TCT.000903

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 470đ
2000 : 260đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 50V 10UF 5*5.4mm

Mã SP: TCT.000922

Đơn giá : 920đ
100 : 720đ
500 : 570đ
1000 : 340đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 63V 10UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000928

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 390đ
. . .
Tụ Tantalum 0805 2012R 6.3V 10UF ±10%

Mã SP: TCT.001123

Đơn giá : 2,030đ
1 : 2,029đ
10 : 1,981đ
100 : 1,933đ
1000 : 1,884đ
2500 : 1,787đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001126

Đơn giá : 2,187đ
1 : 2,186đ
10 : 2,138đ
100 : 2,090đ
1000 : 2,041đ
2500 : 1,944đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001129

Đơn giá : 2,090đ
1 : 2,089đ
10 : 2,044đ
100 : 1,997đ
1000 : 1,951đ
2500 : 1,858đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 16V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001144

Đơn giá : 2,236đ
1 : 2,235đ
10 : 2,186đ
100 : 2,137đ
1000 : 2,087đ
2500 : 1,988đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 20V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001148

Đơn giá : 2,722đ
1 : 2,721đ
10 : 2,662đ
100 : 2,601đ
1000 : 2,541đ
2500 : 2,420đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001155

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
200 : 2,722đ
500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 25V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001161

Đơn giá : 3,985đ
1 : 3,984đ
10 : 3,896đ
100 : 3,808đ
200 : 3,719đ
500 : 3,542đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 35V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001164

Đơn giá : 4,374đ
1 : 4,373đ
10 : 4,277đ
100 : 4,180đ
200 : 4,082đ
500 : 3,888đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 35V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001175

Đơn giá : 5,346đ
1 : 5,345đ
10 : 5,227đ
100 : 5,108đ
200 : 4,990đ
500 : 4,752đ
. . .