10nf

Số lượng
Giá
3 - 5
18.000đ
6 - 9
16.000đ
10 - 19
14.000đ
> 20
6.000đ
Số lượng
Giá
5 - 9
15.000đ
10 - 19
13.000đ
20 - 39
8.000đ
> 40
7.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
4.999đ
> 5
4.860đ
Số lượng
Giá
Số lượng
Giá
1 - 4
6.309đ
> 5
5.860đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Dán 0603 10nF 50V 10% (200 cái)

Mã SP: TCT.000873

Tụ Dán 0603 10nF 50V 10% Liên kết tham khảo Liên kết tham khảo thông số kĩ thuật: http://www.farnell.com/datasheets/1723208.pdf Thêm …

Đơn giá : 32,000đ
3 : 18,000đ
6 : 16,000đ
10 : 14,000đ
20 : 6,000đ
. . .
Tụ Dán 0805 10nF 50V 10% (100 cái)

Mã SP: TCT.000856

Tụ Dán 0805 10nF 50V 10% Liên kết tham khảo Liên kết tham khảo thông số kĩ thuật: http://www.farnell.com/datasheets/1723208.pdf Thêm …

Đơn giá : 31,000đ
5 : 15,000đ
10 : 13,000đ
20 : 8,000đ
40 : 7,000đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 10nF (103), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001056

Đơn giá : 5,000đ
1 : 4,999đ
5 : 4,860đ
. . .
Tụ gốm 103 – 10NF 50V ( túi 1000pcs)

Mã SP: TCT.000836

Đơn giá : 60,000đ
. . .
Tụ mica 2A103J 100V 10nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001104

Đơn giá : 6,310đ
1 : 6,309đ
5 : 5,860đ
. . .