100UF 16V 5*11mm Jwco

Tụ hóa chân cắm.
Số lượng
Giá
> 1
124.999đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ hóa chân cắm. Tụ hóa 100UF 16V 5*11mm Jwco( 1000pcs/gói)

Mã SP: TCT.001030

Tụ hóa 100UF 16V 5*11mm Jwco Liên kết tham khảo cho Tụ Hóa 100UF 16V 5*11mm Jwco: https://slideplayer.com/slide/5675870/ Thông số …

Đơn giá : 125,000đ
1 : 124,999đ
. . .