Fairchild

Số lượng
Giá
30 - 49
8.015đ
50 - 99
7.750đ
100 - 199
7.545đ
> 200
7.445đ
Số lượng
Giá
30 - 49
8.900đ
50 - 99
8.610đ
100 - 199
8.410đ
> 200
8.310đ
HCPL2630SD Fairchild
Số lượng
Giá
1 - 9
16.523đ
10 - 49
15.912đ
> 50
14.688đ
Số lượng
Giá
1 - 9
9.233đ
10 - 49
8.892đ
> 50
8.208đ
Số lượng
Giá
1 - 9
9.476đ
10 - 49
9.126đ
> 50
8.424đ
MOC3081M Fairchild
Số lượng
Giá
1 - 9
8.018đ
10 - 49
7.722đ
> 50
7.128đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
6N137M DIP-8 Thương hiệu FAIRCHILD

Mã SP: TCT.000276

Đơn giá : 9,360đ
30 : 8,015đ
50 : 7,750đ
100 : 7,545đ
200 : 7,445đ
. . .
6N137M SMD-8 Thương hiệu FAIRCHILD

Mã SP: TCT.000277

Đơn giá : 10,220đ
30 : 8,900đ
50 : 8,610đ
100 : 8,410đ
200 : 8,310đ
. . .
HCPL2630SD Fairchild Optocoupler HCPL2630SD chính hãng FAIRCHILD

Mã SP: TCT.001011

Optocoupler HCPL2630SD chính hãng FAIRCHILD Liên kết tham khảo cho HCPL2630SD HCPL2630SD thông số kĩ thuật: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/245367/FAIRCHILD/HCPL2630SD.html Thêm các Optocoupler khác: Khái Niệm Photocoupler  Photocoupler hay …

Đơn giá : 16,524đ
1 : 16,523đ
10 : 15,912đ
50 : 14,688đ
. . .
Optocoupler 6N137SDM chính hãng FAIRCHILD

Mã SP: TCT.001017

Optocoupler 6N137SDM chính hãng FAIRCHILD Liên kết tham khảo cho 6N137SDM 6N137SDM thông số kĩ thuật: https://www.mouser.com/datasheet/2/678/V02-1305EN-DS-ACPL-P480-21Dec20120-909073.pdf Thêm các Optocoupler khác: Khái …

Đơn giá : 9,234đ
1 : 9,233đ
10 : 8,892đ
50 : 8,208đ
. . .
Optocoupler MOC3061SR2M chính hãng FAIRCHILD

Mã SP: TCT.001018

Optocoupler MOC3061SR2M chính hãng FAIRCHILD Liên kết tham khảo cho MOC3061SR2M MOC3061SR2M thông số kĩ thuật: https://www.alldatasheet.vn/datasheet-pdf/pdf/53879/FAIRCHILD/MOC3061SR2M.html Thêm các Optocoupler khác: Khái …

Đơn giá : 9,477đ
1 : 9,476đ
10 : 9,126đ
50 : 8,424đ
. . .
MOC3081M Fairchild Optocoupler MOC3081M chính hãng FAIRCHILD

Mã SP: TCT.001014

Optocoupler MOC3081M chính hãng FAIRCHILD Liên kết tham khảo cho MOC3081M MOC3081M thông số kĩ thuật: https://www.mouser.com/datasheet/2/149/MOC3081M-356014.pdf Thêm các Optocoupler khác: Khái Niệm Photocoupler  …

Đơn giá : 8,019đ
1 : 8,018đ
10 : 7,722đ
50 : 7,128đ
. . .