Tụ mica

Số lượng
Giá
1 - 4
4.849đ
> 5
4.550đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.799đ
> 5
6.400đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.309đ
> 5
5.860đ
Số lượng
Giá
1 - 4
14.579đ
> 5
13.530đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.299đ
> 5
6.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.779đ
> 5
7.280đ
Số lượng
Giá
1 - 4
24.299đ
> 5
22.600đ
Số lượng
Giá
1 - 4
7.299đ
> 5
6.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
9.749đ
> 5
9.150đ
Số lượng
Giá
1 - 4
12.149đ
> 5
11.250đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.309đ
> 5
5.860đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ mica 2A102J 100V 1nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001102

Đơn giá : 4,850đ
1 : 4,849đ
5 : 4,550đ
. . .
Tụ mica 2A102J 100V 1nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001105

Đơn giá : 6,800đ
1 : 6,799đ
5 : 6,400đ
. . .
Tụ mica 2A103J 100V 10nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001104

Đơn giá : 6,310đ
1 : 6,309đ
5 : 5,860đ
. . .
Tụ mica 2A104J 100V 100nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001121

Đơn giá : 14,580đ
1 : 14,579đ
5 : 13,530đ
. . .
Tụ mica 2A182J 100V 1.8nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001106

Đơn giá : 7,300đ
1 : 7,299đ
5 : 6,800đ
. . .
Tụ mica 2A223J 100V 22nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001108

Đơn giá : 7,780đ
1 : 7,779đ
5 : 7,280đ
. . .
Tụ mica 2A224J 100V 220nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001122

Đơn giá : 24,300đ
1 : 24,299đ
5 : 22,600đ
. . .
Tụ mica 2A332J 100V 3.3nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001107

Đơn giá : 7,300đ
1 : 7,299đ
5 : 6,800đ
. . .
Tụ mica 2A333J 100V 33nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001109

Đơn giá : 9,750đ
1 : 9,749đ
5 : 9,150đ
. . .
Tụ mica 2A473J 100V 47nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001120

Đơn giá : 12,150đ
1 : 12,149đ
5 : 11,250đ
. . .
Tụ mica 2A682J 100V 6.8nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001103

Đơn giá : 6,310đ
1 : 6,309đ
5 : 5,860đ
. . .